Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen kendisi ve kurumu hakkında bir internet sitesinde çıkan asılsız habere ilişkin açıklamada bulundu.
Müdür Tunçmen İddialara Cevap Verdi

12
Ekim 2018 tarihinde bir haber sitesinde ‘Sendikalı ilçe Müdürleri Görevden
Alınmalıdır’ başlıklı haberde Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil
Tünçmen olarak şahsıma yönelik yalan-yanlış bilgilerle kişisel hak ihlaline
gidilmiştir.

Türkiye
bir hukuk devletidir. Yapılan iddiaların doğruluk payı varsa yüce Türk
Mahkemelerinin kapısı herkese açıktır. Toplumun şerefli bireylerini karalamak
hangi karanlık akla hizmet etmektedir. Bu kafayla karalanmış bir metnin nasıl
bir haber değeri var ki ulusal basında yer alabilmektedir.

Söz
konusu iddialar belgesiz, mesnetsiz, dayanaksız, gerçeğe aykırı ve afaki
olmakla beraber kamuoyu nezdinde şahsımın yıpratılması hedeflenmekte, şahsımın
itibarı zedelenmekte, haber verme kastı aşılıp iftira boyutuna varılmakta ve
kişisel haklarıma bir saldırıda bulunulmaktadır. Adı geçen haber sitesinin
elinde iddialarına ilişkin ne bir belge, ne de somut ve teyit edilmiş bir bilgi
yoktur. Tamamen çamur at, izi kalsın düşüncesiyle hareket edilmiştir.

Söz
konusu haberle ile ilgili olarak Kahta adli makamlarına başvuruda bulunulmuş
olup; Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin 15.10.2018 tarih ve 2018/696 sayılı kararı
ile haber sitede erişime kapatılmıştır.

Hak
ihlali yapılan hususlarla ilgili;

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.      Öğretmen,
idareci ve hizmetlileri arayıp tehdit ettiğim belirtilmiştir. Böylesi bir
haberin aslı olmadığı gibi delili de yoktur. Tehdit edildiğini beyan eden veya şikâyet
eden bir eğitim çalışanı bulunmamaktadır. Ben İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
görevini yaklaşık olarak dört yıldır yapmaktayım. Bugüne kadar beni tanıyan ve
benimle çalışan herkesin bildiği üzere böylesi çirkin bir üslup asla söz konusu
değildir.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.      Şahsıma
‘devlet gücünü ve otoritesini baskı ve tehdit aracı olarak kullanıp kişisel
menfaat ve çıkar sağladığım’ iddia edilmiştir. Bu tamamen iftira niteliği
taşımaktadır. Bununla ilgili herhangi bir belge yada kanıt yoktur. Adeta ‘çamur
at izi kalır’ hesabından yola çıkılmıştır. Tam tersine, görevim süresince
gecemi gündüzüme katarak çalıştım, ilçenin eğitim çıtasını yükseltmek için
kendimden, ailemden fedakârlıkta bulundum ve çalışmalarım ilçede görev yapan
eğitim çalışanları, diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından takdir
edilmiştir.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.      Yakın
akrabalarımı müdür yaptığım ile ilgili iddia tamamen iftira niteliğinde olup iki
ailenin soy ismi verilerek, herhangi bir ispata gidilmeden aileler
karalanmıştır. Bu aile bireylerinden idarecilik yapan kimselerin idareciliğe
başladığı tarihlere bakıldığında benim İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğum tarihten
çok önceleri olduğu görülecektir. Dört yıldır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yapmama karşın ismi geçen şahıslar en az sekiz yıldır idarecilik görevi
yapmaktadırlar. Bunlarla ilgili belgeler de ektedir.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">4.      Aile
bireylerimin hepsinin idareci olduğu söylenen yazıda bir okul müdürü, iki tane
de müdür yardımcısı mevcuttur. Oysaki ailede öğretmen kadrosunda çalışan on
öğretmen daha mevcuttur. Kaldı ki okul müdürlüğü yapan kişi 2009 yılında Milli
Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sınavdan almış olduğu puanla idareci
olurken, müdür yardımcılığı görevi yapan kişilerden biri 2009 yılında aynı
usullerle atanmıştır. Diğer müdür yardımcılığı görevi yapan kişi de merkezi
sınav sonucu bu göreve atanmıştır.  2009
yılında ben ilçe milli eğitim müdürü değildim.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">5.      Yakın
akrabalarımı birkaç yıllık hizmetleri yokken bile merkeze aldığım söylenen
haberde belirtilen iddialarında aslı yoktur. Zira belirtilen idareci
arkadaşlardan bir tanesi görevinde 21. yıla girmiş, diğer müdür yardımcılarının
da her birinin yaklaşık 14 yıllık eğitimci olduğu belgelidir. Bu müdür
yardımcılarından biri, halen köyde görev yapmaktadır. Ben İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne başlamadan dört yıl önce yine aynı köyde müdür yardımcısı olarak
çalışmaktaydı. Diğer müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi ise ilçe
merkezindeki bir okula sınav puanı ile atanmıştır. Bir okulun müdürünün AR-GE birimine
görevlendirilmesinden dolayı boşalan yerine o okuldaki müdür yardımcısının
vekalet etmesi gerekirken kardeşinin vekaleten görevlendirildiği ve bunun
yönetmeliğe aykırı olduğu iddiası da tamamen yalan ve iftira niteliği
taşımaktadır. AR-GE birimine görevlendirilen okul müdürünün kendi teklifi ve o
okulun müdür yardımcısının vekalet görevini istememesi sonucu Kahta
Kaymakamlığı tarafından görevlendirmesi yapılmıştır. Bu görevlendirmenin
İbrahim Halil Tünçmen ile ilgisi yoktur. İlgili okul müdürünün teklif yazısı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarında mevcuttur.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">6.      Şahsım
hakkında ‘haksız ve baskıcı’ uygulamalarda bulunduğum iddia edilmiştir.  Son dört yıldır yapılan ödül dağılımlarına
bakıldığında kişilerin sendikalarına, akrabalık ilişlilerine, düşüncelerine,
fikirlerine ve dünya görüşlerine bakmadığım görülecektir. Kendi görev süremde
akrabam olarak yazıda geçen kişilerin hiç birine ödül verilmemiştir. Bu
şekliyle eğitim ortamının huzurunun bozulduğu iddiası tamamen yalan ve
asılsızdır.  Ben İş-Kur TYP
görevlendirmelerinde noter kurası çekerek, ücretli öğretmen alımında KPSS sınav
puanları üstünlüğü esas alınarak görevlendirme yoluna giderek hakkaniyet ve
adalet ölçüsünü gözettim.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">7.      2014
yılından bu yana yapılan her türlü istatistikte Kâhta’da, TEOG ve üniversite
yerleştirmelerinde ilçenin eğitim grafiğinin yükseliş gösterdiği açıkça
görülmesine rağmen, yazıda verimliliğin düştüğü yalanı paylaşılmıştır.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">8.      İlgili
haberde adli makamlarca yürütülen bir soruşturmadan bahsedilmiş, sanki
soruşturmanın şahsım ile ilgili yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmış ve
üstünün kapatılmaya çalışıldığı iddia edilmiştir. Bu soruşturmanın şahsım ile
ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca henüz sonuçlanamamış yargılamanın üstünün
kapatılmaya çalışıldığı iddiası adli makamlara da hakaret içermektedir. Şahsımın
bu soruşturmayla ilişkilendirilmeye çalışılması hak ihlali olup iftiradan öteye
geçmemektedir.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">9.      Adı
geçen yazının eklerinde şahsım ve birçok kişinin kişisel bilgileri, kişilerden her
hangi bir izin alınmadan paylaşılmıştır. Kişisel verilerimi yayanlar hakkında ‘kişisel
verileri koruma kanunu’ kapsamında ve iftira ile hakaret içeren haber hakkında
suç duyurusunda bulunacağım.

Yukarıda belirtilen hususların
ilgili habere tekzip olarak aynı sitede aynı formatta ve aynı süre ile
yayınlanmasını saygılarımla arz ederim.

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2018-10-16 16:14 tarihinde yayınlandı. 931 Defa okundu.