100'den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme ve bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor.
Özelleştirme Yolu Açılan 100 Kuruluş

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki gün kabul edilen tasarıyla, 100'den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme ve bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor. 100'den fazla kamu kurum ve kuruluşunu özelleştirme kapsamına alan pakete ilişkin tartışmalar ise sürüyor. Ekonomi bürokratları yasa çıktıktan sonra tüm kurumların taşınmazlarını bildireceğini ve bunların özelleştirme kapsamına alınacağını belirtirken MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta maddenin hükümetin ekonomiye kaynak arayışının bir parçası olduğunu söyledi. BUGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK Özel bütçeli kuruluşların her türlü varlıklarının ve ticari kuruluşlardaki hisselerinin özelleştirme kapsamına alınmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin tartışmaları sürüyor. Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme, bugün itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bu madde, hükümetin 3 ayaklı yeni kaynak paketinin bir ayağını oluşturuyor" dedi. Tartışılan maddenin bir bütün içinde düşünülmesi gerektiğini ifade eden Usta, "Önce varlık barışı yasası çıktı. Bu yasayla, Türkiye'ye gelen paranın sorgulanmayacağı hüküm altına alındı. Sonra bir maddelik bir düzenlemeyle 100'den fazla kuruluşun her türlü varlığının özelleştirme kapsamına alınabileceği öngörüldü. Hemen akabinde de varlık fonu için meclis çalışmaya başlayacak. Arka arkaya gündeme gelen bu 3 madde düşünüldüğünde, bir kaynak arayışı olduğu görülüyor. Böyle bir kaynak arayışı için ekonomi yönetimi hazırlık yapıyor izlenimi uyanıyor. Bilmediğimiz bir şey mi var da böyle kapsamlı bir hazırlık yapılması gündeme geldi?" diye konuştu.   MASA BİLE KAPSAMDA Usta bir başka unsura daha dikkat çekti. Tasarıyla taşınmazların değil varlıkların özelleştirme idaresinin yönetimine gireceğini belirten Uslu, "Varlık tanımı çok geniş. Bunun için her türlü unsuru yerleştirebilirsiniz." dedi. Tasarıda taşınmazların değil varlıkların özelleştirme idaresine devredilebileceği hükmünün yer alması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da tartışmalara neden olmuştu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Buradaki ibarede 'varlıklar' diyorsunuz. Bakın, varlıklar çok geniş bir kavramdır. Burada taşınmazlar mıdır amaç? Çok geniş bir tanımdır varlık. Her şeydir, bir kurumun varlığı her şeyidir. Siz burada taşınmazları hedefliyorsanız 'taşınmaz' demeniz lazım. O açıdan yani hedefiniz, yalnızca gayrimenkulleri mi, binaları mı satma talebi var burada? 'Varlık' dediğiniz zaman idarenin masası da her şeyi de, yapısındaki her şey, bütün aktifindeki her şey varlıktır. O açıdan bunu, çok geniş bir yetki bu. 'Varlık' dediğiniz anda hikaye değişir" diyerek kaygılarını anlatmıştı. NASIL UYGULANACAK Tartışılan maddenin nasıl uygulanacağına ilişkin olarak, ekonomi bürokratları şu bilgileri veriyor: "Maddenin önce TBMM Genel Kurulu'ndan da geçmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Eğer bugün başlayacak görüşmelerde bir değişiklik yapılmazsa, yasa çıktıktan sonra kurumlar her türlü varlıklarını bize bildirecekler. Biz de o varlıkları özelleştirme kapsamına alacağız. Böylece kapsama aldığımız varlıkların yönetimleri de, özelleştirme hükümlerine göre yürütülecek. Burada özelleştirme kanununun maddeleri geçerli olacak. Satış yapıldıktan sonra da yapılan tüm masrafları özelleştirme idaresi düşecek, yüzde 5 de kendi komisyonunu alacak ve sonrasında elde edilen geliri ilgili idareye aktaracak." KENDİ BİNASI KALDI Ekonomi bürokratları, özelleştirme kapsamına özel bütçeli kuruluşların varlıklarının da alınmasının bir süredir tartışıldığını ve daha önce de kendi içlerinde yapılan toplantılarda gündeme geldiğini belirtiyor. Varlık kavramının çok geniş olduğunu kabul eden ancak uygulamada daha çok taşınmazlara yöneleceklerini belirten bürokratlar şu açıklamaları yapıyor: "Özelleştirme İdaresi bu satışları, idarelerin kendisinden daha başarılı yapabilir. Bu konuda birçok tecrübesi var. İmarla ilgili olarak yapacağı düzenlemeler de herkese açık ve şeffaf bir şekilde yapılacaktır. Üstelik bu değişiklikler taşınmazların değerini de artıracaktır. Bu konunun en büyük mağdurlarından biri de Özelleştirme İdaresi. İdare, kendi taşınmazını özel idareli kuruluş olduğu için bugüne kadar satamadı." ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILAN KURULUŞLAR Atatürk Orman Çiftliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü Darülaceze Başkanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Doğal Afet Kurumu Sigortaları Başkanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Ereğli Kömür- Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Kefalet Sandığı Başkanlığı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı Merkezi Kayıt Kuruluşu Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Süper-Toto Teşkilat Başkanlığı Sulama Birlikleri Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Şeker Kurumu Başkanlığı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü T.C Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş) Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Makineleri Sanayii A.Ş (TÜDEMDAŞ) Genel Müdürlüğü Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Adalet Akademisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Spor Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Türk Akreditasyon Genel Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Savunma Sanayi Müsteşarlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ceza ve İnfaz Kurumları Tutukevleri İş yurtları Kurumu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Mesleki Yeterlilik Kurumu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Su Enstitüsü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2016-08-16 10:30 tarihinde yayınlandı. 2725 Defa okundu.