Adıyaman’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’nın Malatya tarafında kalan bölümünde turizm planlamasına izin vermesini mahkeme Adıyaman adına zaferle sonuçladı. Adıyaman’ın turizmine büyük zarar verecek bu plan değişikliğine karşı CHP Adıyaman milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere’yle birlikte duyarlı sivil toplum örgütleri başkanları adına Danıştay’da 13.02.2012 tarihinde dava açılmış, Tutdere’nin gönüllü olarak Adıyaman adına vermiş olduğu hukuk mücadelesi Danıştay 6. Dairesi’nin 16.04.2015 tarih ve 2012/1191 esas, 2015/2381 karar sayılı ilamıyla zafer elde edildi. 13 Şubat 2012 tarihinde platform adına konuşan CHP Adıyaman milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Nemrut Dağı’yla alakalı olan olayı mahkemeye taşıdıklarını belirterek şöyle demişti; “Son dönemlerde ulusal ve yerel basında gündemi yoğunlukla işgal eden Nemrut Dağı'nın Malatya tarafında otel yapılmasına ilişkin bakanlığın vermiş olduğu, izne ilişkin olarak Adıyaman'da duyarlı sivil toplum platformlarından 7 arkadaşımız bugün tarihi itibariyle Danıştay'a yürütmenin durdurulması istemiyle davayı açmış bulunmaktayız. Davada biz Şanlıurfa Kültür varlıklarını koruma kurulunun vermiş olduğu karar ile bakanlığın Orman ve Su İşleri Bakanlığının bu karar doğrultusunda Nemrut Dağı'nın Milli Park sınırları içinde Malatya tarafından kalan kısmındaki yapılaşmaya izin verilmesine ilişkin projenin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Adıyaman Nemrut Milli Parkı Koruma Platformu olarak birinci adım olarak davayı açtık. Bundan sonra bu iznin iptali için kamuoyu oluşturulması, demokratik kamuoyu oluşturulması konusunda mücadelemizi çalışma stratejimizi ayrıca belirleyeceğiz. Toplantılarımızla bunu dile getireceğiz. Davayı Danıştay'a açtık. Bakanlığın kararının iptali istemiyle dava açtığımız için şu an davada Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneği, Kommagene Gazeteciler Derneği, Turizmci Abdulkadir Özbek, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Aslan Palalı, Kadın Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Geliştirme Derneği, İnsan Hak ve Hürriyeti Vakfı davacı sıfatıyla davayı açmış bulunmaktadır.” Sivil toplum örgütleriyle birlikte vermiş olduğu mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Adıyaman milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere, “Ulusal ve yerel basında sıklıkla dile getirdiğiniz Nemrut Dağı Milli Parkı projesindeki uzun devreli gelişime revizyon planında Malatya’nın siyasette ve bürokrasi de yapmış olduğu baskı nedeniyle Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07. 10.2011 tarih 26 sayılı kararıyla plan değişikliği yapılmış daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 21.12.2011 tarihli onama kararıyla bu değişiklik onanmıştı. Yapılan değişiklikle Nemrut Dağı’nın Malatya tarafının yerleşime açılmasının yolu açılmıştı. Ayrıca burada Otel ve tesis yapımının da yolu açılmıştı. Yapmış olduğumuz girişimler sonuç verdi. Bu karar ilimiz açısından son derece önemli bir karardır. Sivil toplum örgütleriyle birlikte vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi haklılığımızı ortaya çıkarmıştır” diye konuştu.   Ortaya çıkan kararın oldukça sevindirici bir karar olduğunu vurgulayan sivil toplum örgütleri ise şöyle konuştular; “Adıyaman’ın turizmine büyük zarar verecek bu plan değişikliğine karşı Av. Abdurrahman Tutdere’yle birlikte duyarlı sivil toplum örgütleri başkanları adına Danıştay’da 13.02.2012 tarihinde dava açılmıştı. Tutdere’nin gönüllü olarak Adıyaman adına vermiş olduğu hukuk mücadelesi Danıştay 6. Dairesi’nin 16.04.2015 tarih ve 2012/1191 esas, 2015/2381 karar sayılı ilamıyla zaferle sonuçlanmıştır. Tutdere’nin hukuk mücadelesi sayesinde dünya kültür miras listesinde yer alan ve bütün insanlığın ortak mirası olan Nemrut Dağı yapılaşmaya kapatılmıştır. Bu karar Adıyaman ve insanlık adına tarihi öneme sahip bir karardır. Her zaman Adıyaman’ın hakkını ve hukukunu savunan, sivil toplum örgütlerindeki mücadelesiyle bütün Adıyamanlıların takdirini toplayan Av. Abdurrahman Tutdere’yi Adıyaman adına vermiş olduğu hukuk mücadelesinden dolayı tebrik ediyor ve kutluyoruz” şeklinde konuştular.

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2015-07-14 11:17 tarihinde yayınlandı. 1836 Defa okundu.