Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Cazibe Merkezleri Programına alındığını bildirdi.
Ahmet Aydın Beklenen Müjdeyi Verdi

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Cazibe Merkezleri Programına alındığını bildirdi. Aydın, yaptığı açıklamada, "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Değerlendirilmesi Halkında Bakanlar Kurulu Kararı 25.1.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adıyaman'ın da yer aldığı ve enerji desteği de dahil olmak üzere 6.Bölge teşvikleri ile birlikte Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar hayırlı olsun. Yatırım,üretim ve istihdamla birlikte ilimiz ve ülkemiz ekonomisi daha da canlanacaktır"dedi. Bakanlıktan Cazibe Merkezleri Programına ilişkin yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Karar”, 25/01/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında görece az gelişmiş bölgelerimiz olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan 23 ilde gerçekleştirilecek yatırımlar için yatırım ve işletme dönemine yönelik çeşitli destek unsurları öngörülmekte ve bu şekilde kapsam dahilindeki illerimizin ve çevresinin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi, refahının ve özellikle istihdamının artırılması ve göçün azaltılması hedeflenmektedir. Anılan Program kapsamına giren 23 ilimiz Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Tunceli ve Van olup, bu illerde asgari sabit yatırım tutarı 5 milyon TL ve asgari istihdam sayısı 30 kişinin üzerinde olan imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile asgari 200 kişilik istihdam sağlayan çağrı merkezi ve asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva eden ANSI/TIA-942 ve Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırım projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir. Söz konusu Program kapsamında, yatırım projelerini değerlendirmek üzere “Cazibe Merkezleri Değerlendirme Komitesi” oluşturulmuş olup, Komite, Programın koordinasyonundan sorumlu Ekonomi Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşmaktadır. Yatırım projelerinin, Komite tarafından Kararda belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirilmeye tâbi tutulması öngörülmüştür. Bununla birlikte, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-4 ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” dışında kalan yatırım konuları ve “teşviki belirli şartlara bağlı olan yatırım konuları”ndan bu Kararda belirtilen şartları taşıyan ve Komite tarafından uygun görülenler Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenebilecektir.  Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar, 2012/3305 sayılı Kararda yer alan Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, KDV İadesi, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisinden 6. Bölge oran, süre ve şartlarında yararlanabilecek, bu desteklere ilave olarak ise işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Enerji Desteği olarak sağlanabilecektir.  CMP kapsamında başvurular, 2012/3305 Sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile diğer ilgili mevzuatlarda belirlenen bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına yapılacaktır. Komite tarafından uygun görülmesi halinde anılan Programın yürürlüğe girdiği ilk tarih olan 22/11/2016 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de bu Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek olup, desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar için son müracaat tarihi 31/12/2020 olarak belirlenmiştir"

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2018-01-27 23:58 tarihinde yayınlandı. 3520 Defa okundu.