Kahta Belediye Başkanı son günlerde kendisi ve belediye hakkındaki iddialara basın açıklamasıyla cevap verdi.
Başkan Toprak İddialara  Cevap Verdi

 BASIN AÇIKLAMASI:   Son günlerde gerek belediyemiz gerekse hakkımda yapılan asılsız haberler ve kamuoyunu yanıltan haberler sebebiyle böyle bir açıklama gereği duydum: İlçemiz Çobanlı Köyü 1558 ada 1 parsel ile ilgili kamuoyuna yansıyan asılsız haberlere ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve konuyu aydınlatmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.   Çobanlı köyü 1558 ada 1 nolu parsel aynı yer 458 parselin ifrazı sonucu oluşmuş imar planında otopark alanı olarak belirlenmiş bir yerdir. İfraz görmezden önce taşınmaz üzerine  Nihat Türk adlı şahıs tarafından kendi arazisi olması gerekçesiyle ev yapılmıştır. 01.11.2006 tarih ve 50 sayılı belediye meclis kararıyla ilçemizde 130 hektarlık alanda yapılan ilave ve revizyon imar planı kapsamında bu kısım konut alanına dönüştürülmüştür. 03.08.2015 tarih ve 29 sayılı meclis kararıyla ilçemizin tamamında yapılan ilave ve revizyon imar planı kapsamında da bu kısım konut alanı olarak kalmıştır. .Bu kısmın otoparktan kalan bir alan olması nedeniyle tapusu Kahta tapu müdürlüğünce 07.01.2016  tarihinde belediye adına tescil görmüştür.   Tescil işlemin akabinde taşınmaz hakkında 02.02.2016 tarih ve 24 sayılı belediye meclis kararıyla belediye encümenine satış yetkisi verildiği, belediye encümeninin 09.03.2016 tarih ve 48 sayılı kararıyla taşınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre  satışına karar verildiği ve satışında 18.4.2016 tarihli ihale ile yapıldığı , ihaleye katılan Nihat Türk üzerinde evinin bulunduğu taşınmazı satın almıştır. Satışın kesinleşmesiyle beraber belediye başkanlığı 25.04.2016 tarih ve 1703 sayılı yazıyla taşınmazın tapu devrinin sağlanması için tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazmış ancak taşınmaz üzerinde belediye borçlarından dolayı icra haciz işlemleri bulunduğundan tapu devri yapılamamıştır. İlgili süreçte tapu devrinin yapılabilmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunulmuş ancak taşınmazı satın alan Nihat Türk adlı şahsın taşınmaz üzerinde haciz işlemleri uygulayan alacaklılar vekili avukat şükrü Turanlı ile anlaştığı bu işlemi maksatlı olarak yaptıkları belediye başkanını ve başkanlığını yıpratmak amacıyla hareket ettikleri Nihat Türk adlı şahsın bir akrabası tarafından başkanlığımıza ihbar edilmiştir. Gelen bu ihbar tarafımızdan araştırılmış şahıs ve alacaklıların iyi niyetli olmadıkları, bu olayı siyasi amaçlı kullanmak istedikleri görüldüğünde ve tapu devri de sağlanamadığından şahsın satış yoluyla başkanlığımız hesabına yatırdığı para aynı idari işlemlerle geri alınarak 21.09.2016 tarih ve 169 sayılı encümen kararıyla yatırılan bedel şahsın İş bankasındaki hesabına iade edilmiştir.   Ancak şahsın kötü niyetli olması ve siyasi amaçlarlar bu olayı kullanma isteği nedeniyle başkanlığımız aleyhine genellikle haber yapan yerel bir gazeteye yalan açıklamalarda bulunduğu akabinde bununla yetinmeyerek el ilanı yoluyla haber yapıp ilçemizde dağıttığı ve bu yolla alenen suç işlediği tespit edilmiştir. Şahsın bu nevi açıklamaları hukuka aykırı olup mağdur edildiğine dair ve zarara uğradığına dair bir iddiası var ise hukuk mahkemelerinde hakkını araması gerekirken maksatlı ve kötü niyetli olarak şahsımı ve belediye başkanlığını asılsız iddialarla itham etmesi ve suçlaması tamamen siyasi amaçlarla kullanıldığının ve kendisinin de bilerek ve isteyerek  bu işe alet olduğunu göstermektedir.    İlgili icra dosyalarının alacaklıları eski taşeron firmasının işçileri olup işe iade davalarının neticelerinde taşeron firma tarafından işe iade edilmediklerinden 4 aylık brüt ve 4 aylık net tazminatları nedeniyle olan alacaklardır.  Söz konusu mahkeme kararlarından dolayı başkanlığımız taşeron firmayla beraber müşterek ve müteselsil sorumlu tutulmuş kararlardan dolayı açılan icra dosyalarına belediye başkanlığı olarak ödenmesi gereken müşterek ve müteselsil borç miktarının başkanlığına düşen hissesi ½  icra dosyalarının açıldığı hafta icra dosyalarına yatırılmıştır. Kalan borç hukuken taşeron firmaya ait bir borçtur. Ancak müşterek ve müteselsil sorumlu olduğumuzdan dolayı icra takibi kötü niyetli olarak sadece belediye başkanlığı üzerinden yürütülmüş taşeron firmaya yönlendirilmemiştir. Alacaklı vekillerinin taşeron firmanın hak edişlerine haciz koyup alacaklarını tahsil etme imkanı varken siyasi amaçlarla sırf şahsımı lekelemek ve sıkıntıya sokmak amacıyla taşeron firmaya icrayı yönlendirmemesi kendi alacaklılarının da mağduriyetine ve alacaklarını alamamasına neden olmuştur. Çok hızlı bir şekilde tahsil yapma imkanı bulunmasına karşın bu işleme girişmeyen alacaklı vekillerinin  bu işlemi siyaseten kullanmak amacıyla kurguladıkları açıktır. Konu ilgili kurum ile taşeron firması arasındaki bir konudur, benimle ilgili olmayan bir konuda siyasi rant derdinde oldukları çok açık şekilde görülmektedir. Şahsımı kasıtlı olarak karalamak derdindedirler. Nihat Türk’ün de bu amaca alet olduğu hatta bu taşınmazın kendisine icra yoluyla satılacağı bu açıklamaları yapmasını ve kamuoyuna duyurmasını, bunun için oluşacak tüm giderin kendisi tarafından karşılanacağı alacaklılar vekili Şükrü Turanlı tarafından şahsa söylendiği ihbarda bulunan Nihat Türk’ün yakını tarafından başkanlığımıza söylenmiştir. Bu tür kara propaganda ve yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ve şahıs hakkında hukuka aykırı eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı Kamuoyuna saygı ile duyururum     KAHTA BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TOPRAK  

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2016-10-04 15:24 tarihinde yayınlandı. 3567 Defa okundu.