Kahta Belediyesi Ak Parti Adıyaman milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ın işçiler ile verdiği demeçler hakkında açıklamada bulundu.
Belediye'den   Açıklama

BASINA VE KAMUOYUNA

            Gerek 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Ak Partiden  Kahta Belediye Başkan adayı olan Engin Akel’in organize ettiği ve Kahta Belediyesi tarafından haklı bir şekilde işten çıkarılan işçilerin 17.07.2019 tarihinde yaptıkları basın açıklamaları ve gerekse Ak Parti Adıyaman milletvekili  Muhammed Fatih Toprak’ın Anadolu Ajansına vermiş olduğu demeçler tamamen asılsız olup, siyasi nitelik taşımakta ve nihai amaçları Kahta Belediyesini ve müvekkillerimiz olan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf TURANLI’yı ülke genelinde karalamaktır.

            İşçilerin siyasi saiklerle hareket edilerek işten atıldığı iddiası mesnetsiz ve asılsız olup aksine siyasi saiklerle önceki yönetim (Milletvekili Muhammet Fatih Toprak’ın birinci dereceden akrabası olan eski Belediye başkanı Abdurrahman Toprak) tarafından hukuka tamamen aykırı bir şekilde işe alınan ve 138/9 sayılı denetim raporuyla da bu durumları tespit edilen bazı belediye çalışanlarının iş akdi feshedilmiştir. Müvekkilimizin,görev ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği bu uygulamanın hiçbir parti, kurum ve şahısla ilgisi yoktur. 

            Engin Akel, AK Parti İlçe Başkanı olduğu dönemde, AK Partili belediye başkanı Abdurrahman Toprak tarafından işten çıkarılan 180 temizlik işçisinin yanında olmamış, onların haksız bir şekilde işten çıkarılmalarına sessiz kalmış ve yine 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim çalışmalarında Mehmet Metiner’in taşeron işçileri Ak Partiye oy vermemeleri halinde işten çıkaracakları şeklindeki tehditvari konuşmalarına alkış tutanda yine Engin AKEL’dir.

             Ancak talihsiz bir durum olsa gerek siyasi saiklerle hareket edip basına demeçler veren Sayın Engin AKEL ve yine daha öncesinden danışmanlık görevine gayri resmi olarak aldığı ve işten haksız olarak çıkarıldığını iddia ettiği akrabalık ilişkileri bulunan kişiye sanki daha yeni görev verecekmiş gibi halkı yanıltarak demeçler veren Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da bilmelidir ki müvekkilimiz Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf TURANLI seçim öncesi dönemde taahhüt ettiği tüm vaatlerinin ekibiyle birlikte arkasındadır.

             Sayın Engin Akel, Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve özellikle tüm çalışan kardeşlerim ve saygıdeğer Kahtalı hemşerilerimiz bilmelidir ki, ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve iş hukukuna uygun davranan herkesin müvekkilimiz Belediye Başkanı İbrahim Yusuf TURANLI ve ekibinin başı üstünde yeri ve değeri olduğu bilinmelidir.

             Kahta Belediyesinin yeni yönetim anlayışı; hizmet aşkı, şeffaf yönetim, dürüstlük, çalmayan ve çaldırtmayan bir idol üzerine kuruludur.

         Basında yer alan 29 belediye çalışanının statüsünün değiştirildiğine dair daha öncesinde de açıklamalarda bulunmuştuk. 01.02.2019 tarihine kadar 5 ay 29 gün olarak geçici çalışan bu arkadaşlarımızdan Abuzer BOZAN Adıyaman İdare Mahkemesine süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru neticesinde alınan idari bir kararla bu arkadaşımızın çalışma şeklinde değişiklik yapılmıştır

         Sürekli işçi kadrosuna geçen bu arkadaşımızın mahkemeden aldığı kararın sonucu sadece bu arkadaşımızla sınırlı olarak verilmesine rağmen 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerin yapılmasına az bir süre kala 01/02/2019 tarihinde sözü edilen mahkeme kararı emsal gösterilerek önceki belediye meclisi tarafından geriye kalan 29 geçici işçinin de sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine karar vermiştir. Bu durumun belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında da bulunmadığı alınan kararın hukuka uygun olmadığı ,İş işleri Bakanlığını müfettişinin  138/9 sayılı denetim raporuyla da tespit edilmiş olup,bu durumun hukuka uygun hale getirilmesi rapor edilmiştir.

          Seçim sonrası Belediyeyi denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı müfettişinin düzenlemiş olduğu 138/9 sayılı denetim raporunun 8. Maddesi gereğince 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı meclis kararının usule ve yasaya aykırı bir şekilde alındığı rapor edilmiş ve meclis kararının geri alınması gerektiği belirtilmiştir. Müfettişin düzenlemiş olduğu rapor uyarınca hukuki gerekçelere aykırı olarak işe alındığı tespit edilen 29 belediye işçisinin statüsü sürekli işçi kadrosundan geçici işçi statüsüne alınmıştır.Tamamen hukukun ve yasanın ön gördüğü şekilde hareket edilmiştir. Bu noktada bilakis belediyemiz ve devletimiz bir önceki 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı mecliste alınan karar sonucunda zarara uğramıştır.

          Yine bir kısım belediye çalışanının işe gelmediği halde maaş aldığı  yapılan araştırma ve tutulan tutanaklarla tespit edilmiş olup hakkında tutanak tutulan bir kısım çalışanın da iş akdi feshedilmiştir. Belediyenin bütün birimlerinde yapılan araştırmada toplam 6 kişinin (kamuoyunda bankamatik işçileri olarak adlandırılan) 31 Mart 2019 tarihinden önce ve yine 31/03/2019 tarihinden sonra da işe gelmedikleri halde maaş aldıkları gerek birimler arası yazışmalarla gerekse de bütün belediye birimlerinde ardı ardına günlerce tutulan tutanaklarla tespit edilen işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi herkesin takdirindedir ki hakka ve hukuka uygun ve kamuoyunun vicdanını rahatlatan bir işlemdir.

           Hukuki alt yapısı olmaksızın idari şartnamede herhangi bir koşul belirtilmeden işçi temsilcisi adı altında açılan kadroya asgari ücretin % 160 fazlası taahhüt edilerek ve uygulanarak bu kadroya sayın vekilimiz Muhammed Fatih TOPRAK’ın birinci derece akrabası Hamit TOPRAK getirilmiştir. Bu maaşla 2 işçi istihdam edilecekken hukuka uygun olmayacak şekilde kadro yeterliliklerine sahip olmayan bir kişinin kendisiyle asgari ücretle çalışmaya devam edeceği belirtildiği halde bu teklifi kabul etmeyen kişinin iş akdinin feshedilmesi kamuoyunun takdirindedir. Yine hakeza hukuka uygun olmayacak şekilde, motor ustası, motor usta kalfası, kaynak ustası ve kaynak usta kalfası belgeleri bulunmadığı yani vasıflı işçi şartlarını taşımadıkları halde yüksek maaş aldıkları tespit edilen kişilerle yapılan görüşmelerde, bir kısım işçilere vasıflarına uygun maaş teklif edilmiş ve bu yapılan teklifleri kabul edenlerle iş sözleşmesine devam edilmiş, anlaşma sağlanamayan kişilerin iş akitlerine hukuka uygun olarak son verilmiştir.

       Yine bir kısım işçilerin iş ahlakına uygun davranmadıkları, iş sahasında çalışan diğer işçilerin iş akışına engel oldukları tespit edilip tutanak altına alınmış ve bu işçilerin akitlerine de ihbar öneli verilerek son verilmiştir.

       Tüm bu durumlara ilişkin delil niteliğindeki bilgi ve belgeler açılan  mahkeme dosyalarına sunulmuş ve sunulacaktır.

       Görev ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirilen bu uygulamanın hiçbir parti, kurum ve şahısla ilgisi yoktur. 

        Müvekkilimiz Belediye Başkanı İbrahim Yusuf TURANLI ve ekibinin,bundan sonraki süreçte de hak, hukuk ve adalet ilkelerine sahip çıkacağını ve hukuki olmayan bu gibi durumlar karşısında gerekli adımları atacaklarının bilinmesi hususunu;

        Basın ve Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Kâhta Belediye Başkanlığı 

Av.Abdulkadir BOZKURT                   

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2019-07-21 15:38 tarihinde yayınlandı. 2749 Defa okundu.