HDP Adıyaman Milletvekili Dr. Behçet Yıldırım'ın Adıyaman cezaevinde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili Adalet Bakanı'naolduğu soru önergesi verdi.
Yıldırım'ın  Adalet  Bakanına Soru Önergesi

 HDP Adıyaman Milletvekili Dr. Behçet Yıldırım'ın Adıyaman cezaevinde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili Adalet Bakanı'naolduğu soru önergesi verdi.   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA   Aşağıdaki sorularımın,  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                                                                                                                                                 Behçet YILDIRIM                                                                                                    Adıyaman Milletvekili     Türkiye’ de içinden geçmekte olduğumuz süreçte yaşanan devlet baskısı ve antidemokratik uygulamalar özellikle 15 Temmuz gecesinden sonra daha da katmerlenerek karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan bu baskı ve insan hakları ihlalleri Türkiye’de birçok cezaevinde olduğu gibi Adıyaman E-Tipi Kapalı Cezaevinde de karşımıza çıkmaktadır. Adıyaman’da bulunan siyasi tutuklu ve hükümlü aileleri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zaten asgari düzeyde olan haklarının dahi tırpanlanarak ellerinden alındığı dile getirilmektedir. Siyasi tutsakların hukuki hakları olan günlük basın yayın organları, sosyal etkinlik süreleri, telefonla görüşme süreleri, kapalı görüş süreleri gibi birçok hakları ellerinden alınmış veya kısıtlanmıştır. Bunun yanı sıra cezaevi idaresinin insanlık onurunu kırıcı tutum ve davranışlarından da şikâyetçi olan siyasi tutsaklar,  yaşanan bu insan hakları ihlallerinden kaynaklı cezaevi idaresi ile görüşme talepleri dikkate alınmayarak sorunlar daha da derinleştirilmektedir.     Bu bağlamda; 1-Adıyaman E-Tipi Kapalı Cezaevinde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan 10 saatlik sohbet hakkının 1 saatte düşürülmesinin gerekçesi nedir? Cezaevlerinde odalarda bulunan kişi sayısı kaçtır? Adıyaman E-Tipi Cezaevinde 5 kişilik odalarda daha fazla sayıda kişinin kaldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise buna yönelik bir çalışmanız var mıdır? 2-Adıyaman E-Tipi Kapalı Cezaevinde, günlük hangi basın yayın organları verilmektedir?  Günlük Kürtçe gazete Azadiya Welat’ın verilmemesinin nedeni nedir? 3-Görüş sürelerinin 45 dakikadan 30 dakikaya düşürülmesinin, ayda bir kez yapılan açık görüşün iki ayda bir yapılmasının ve hafta da bir tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile yaptıkları telefon görüşmesinin 15 günde bir yapılmasının gerekçeleri nelerdir? 4-Günde iki defa koğuş aramaları ile tutuklu ve hükümlülerin eşyalarının dağıtılması ve insanlık onurunu kıran bir yöntem olan çıplak aramaların yapılması bakanlığınızın bilgisi dâhilinde mi yapılmaktadır? Değil ise bu uygulamalara yönelik herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? 5-Siyasi tutsakların yasal hakkı olan 3 kişilik görüşçüleri ile görüşmelerinin engellenmesinin amacı nedir? 6-Adıyaman E-tipi Kapalı Cezaevine yeni gelen tutuklu veya hükümlülerin ilk olarak hücreye alınmalarının nedeni nedir? Cezaevine yeni giren kişiler kaç gün hücrede kalmaktadır? 7- 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cezaevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler yaşadıkları sağlık sorunları karşısında doktor veya hastanelere rahat ulaşabilmekteler mi? Kronik hastaların tedavisi düzenli bir şekilde yapılmakta mıdır? Hasta tutuklu veya hükümlüler ilaçlarını alabilmekte midir? Hastaneye sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin sevk işlemi için bekleme süreleri kaç gündür? 8- Adıyaman E-Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri için bakanlığınızın herhangi bir incelemesi oldu mu? Herhangi bir inceleme yapılmadıysa yapmayı düşünüyor musunuz?    

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2016-10-05 00:21 tarihinde yayınlandı. 2678 Defa okundu.