Bu yazıya konu olan haber 1935 yılı seçimlerinin Kâhta’da nasıl karşılandığıyla ilgili.
87 yıl Öncesinin Kâhta’sında İlginç Bir Seçim Haberi

Haber Malatya merkezde haftada iki gün çıkan “Fırat” isimli gazetenin 21/01/1935 Tarih (21 Kânun-i sani-Ocak-) ve 213 No’lu sayısında çıkmış. Haberin mahreci/kaynağı yerine HUSUSİ ibaresi kullanılmış. Yani haber metni gazete yetkilisinin tanıdığı bir kaynak tarafından hazırlanıp. Metnin son paragrafındaki hamasete bakılırsa haberi hazırlayan kişinin Kâhta Belediye Başkanlığı nezdinde biri olduğu söylenebilir.

Söz konusu haberi haber yapmamın nedeni anlatılanların acayipliği. Zira olay seçilmiş birilerinin karşılanması vs. değil, iki basamaklı çeçimde vekilleri seçecek olan “ikinci seçmenlerin” seçimidir. Kısaca olay, o günün seçim sistemine göre, sandığa oy atama olayıdır. Konunun yorumunu okuyucuya bırakmak üzere haber metnini aşağıya çıkarıyorum.

Kısa bir açıklama: “Köşeli parantez” içindeki yazılar tarafımdan ilave edilmiştir.

Kâhta’da İkinci Müntehip [Seçmen] Seçimi

Kâhta (Hususi) – Kazamızda müntehib-i sani [ikinci seçmen] seçimi; halkımızın şimdiye kadar misli görülmeyen tezahürat ile karşılanmış ve memleket çok yerinde kıvançlı bir duygu ile baştan başa çalkalanmıştır.

Seçim doliyisiyle [dolayısıyla] kaza merkezi ve nahiyeler günlerce siyasal bir bayram ve milli bir düğün hayatı yaşadığı gibi bu seçim köylerde dahi milli oyunlar ve eğlencelerle tes’it [kutlama] edilmiştir.

Rey [oy] verme hakkına haiz olan bütün köyler halkı önlerinde davul zurna kılazit [?] ellerinde müteaddit [çok sayıda] ve atlara binmiş oldukları halde seçim yerlerine gelerek reylerini sandığa atmışlar, aynı zamanda Türk kadınının kavuştuğu bu siyasal haktan dolayı cırıt, halay gibi milli oyunlarla bu hakkı veren cümhuriyet [cumhuriyet] rejimine karşı içten gelen bir sevinçle erginliklerini [olgunluk, rüşt] göstermişlerdir.

Kazamız nüfusuna göre 19 kadın ve 20 erkek olmak üzere 39 “ikinci müntehip” çıkarmıştır. Belediyenin bu husustaki faaliyet ve çok yerindeki alakasını şükranla kaydetmek bir vazifedir.

Mustafa KAYAHN/Kahta Haber 

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2022-08-18 23:15 tarihinde yayınlandı. 1527 Defa okundu.