Bay Kemal hem CE HA PE zihniyetine karşı mücadele ediyor hem de iktidar partisine karşı mücadele ediyor.
Bay Kemal Ne Yapmak İstiyor ?

 

CE HA PE  bir zihniyet, bir düşünce bir ideolojidir. Tanzimat’la başlar 1. ve 2.Meşrutiyetle devam eder. İttihat  ve Terakki ile büyür  Cumhuriyet Halk Fırkası  ile partileşir, CHP ile iktidar olan  ulusalcı beyaz Türk Burjuva Sınıfı  Projesidir.

Osmanlı İmparatorluğu son yüzyılda hızlı bir çöküş dönemine girdi, sürekli toprak kaybetmesi, iktidarda meydana gelen yozlaşmalar  ve sistemin  sağlıklı çalışmaması  sonucunda batının da sıkıştırması ile özellikle gayri Müslüm azınlıklar olarak  tabir edilen  kesimlere çeşitli  hak arama yöntemleri  verilerek  sistemin nefes alması amaçlanmıştır.

İttihat ve Terakki Fırkasının İktidara gelmesi ile birlikte Osmanlı da adeta bir deprem etkisi yaptı padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve sembolik padişahlar, Batının tamamen ülkenin iç işlerine müdahalesi ile özellikle Yahudi sermayenin desteğiyle Anadolu’da bulunan gayri Müslüm azınlıklar Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler   ve Rumlar olmak üzere tasfiye edildi. Sonra Osmanlı içerisinde mücadele eden İslamcılar ve Solcular da Tasfiye edilerek sistem dışına itildiler.

1.Dünya Savaşından itibaren Ulusal Kurtuluş Savaşında  bu günkü ülke sınırları içerisinde ve dışında kalan toprak parçası üzerinde bulunan tüm kesimler, başta Anadolu olmak üzere  işgal edilmiş tüm toprakların kurtarılması için hep birlikte mücadele edilerek Kurtuluş savaşı kazanılmıştır.

Cumhuriyetin Kuruluşundan itibaren Beyaz Türk Ulusalcılığı devreye girerek (CE HA PE ) zihniyeti ,yeni kurulan devlet sisteminden memnun olmayan kesimlerce çeşitli isyan ve başkaldırılar oldu, iktidar toplumun farklı kesimlerinden gelen talepleri dikkate almadan  ülkede meydana gelen asayiş olayları güvenlik tedbirleri ile çözme yoluna seçerek geride ciddi yaralar ve hasar bıraktı.

Cumhuriyet Halk Fırkasının kuruluşundan itibaren  çok partili sisteme geçinceye ve DP iktidarına kadar, devlet ile iktidar partisini iç içe geçtiği, iktidar partisini il başkanlarının ilin valisi gibi hareket ettiği, tüm yetkilerin tek elden toplandığı, iktidara muhalif olan tüm kesimlerin susturulduğu bir dönem yaşadı bu ülkenin insanları.

Bu süreçte Yahudi sermayenin desteğiyle Anadolu’da yeni bir  Ulusalcı Beyaz Türk Burjuva sınıfı  oluşturularak  devletin ve iktidarın desteği ile ülke yeni bir döneme girerek adeta geçmiş  ile tüm bağlantı kesilerek/yok sayılarak sermayenin yeniden şekillenmesi  için   yeni sermaye sınıfı meydana getirildi.

İşte CE HA PE zihniyeti yeni  oluşturulan  Ulusalcı Beyaz Türk Burjuva sınıfı   tarafından ülkenin tüm kaynakları  ve idaresi bu kesimin eline geçti.

Ulusalcı Beyaz Türk Burjuva sınıfı  ülkenin tüm yönetimini eline geçirerek sermaye, iş dünyası, basın, askeriye, yargıyı etkisi altına alarak günümüze kadar ülkenin tüm kaynaklarını kendi lehlerine kullandılar,. Bu sermaye kesimin ismi bazen Ulusalcı Beyaz Türk Burjuva sınıfı   olduğu gibi bazen de Muhafazakar Yeşil Sermaye  Türk Burjuva sınıfı, bazen de Renksiz Sermaye Sınıfı oluyor , sistemde bir değişiklik yok sadece uygulama da ve  kamu kaynaklarında faydalanmada  isimler ve unvanlar değişiyor.

Bay Kemal CHP Genel Başkanı olduğu günden beri   yukarıda izah etmeye çalıştığım CE HA PE zihniyetine karşı mücadele etmeye başladı.

CHP, Bay Kemal Genel Başkan oluncaya kadar sürekli ülkenin ve rejimin tehlike altında olduğu, Laikliği adeta bir din olarak algıladıkları, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Kutsadıkları, her gün “ irtica, mürteci, gerici, yobaz ve ayrılıkçı  ile solcu hareketlerin “ ülkeyi ele geçirdikleri  gibi toplumun gerçek sorunları ile alakalı olmayan gündemler ile gündem oluşturuyorlardı.

Bay  Kem  CHP’ yı  bu kısır döngüden (laiklik, ulusalcılık, irtica ) kurtararak  toplumun/halkın  gerçek gündemi olan  işsizlik, sefalet, yoksulluk, hayat pahalılığı ,enflasyon ,adam kayırma, adalet mekanizmasının sağlıklı işlememesi, hukuksuz uygulamalar, liyakatsizlik gibi toplumun temel sorunlarını gündeme getirerek bu sorunların çözülmesi için gündem oluşturarak  iktidar partisini sıkıştırıyor.

Kamuoyunda şöyle bir aldı oluştu, Bay Kemal Söyler İktidar Yapar bir pozisyona gelindi. (Asgari ücretin belirlenmesi, 3600 ek gösterge, EYT, KYK borcu, bayram ikramiyesi  vb)

Bay Kemal CHP’yi CE HA PE zihniyetinden alarak toplumun farklı inanç ve siyasi düşüncesine sahip kesimler ile diyalog kurarak bir araya getiriyor, ötekileştirilen kesimler ile helalleşme çağrısında bulunuyor, din ve vicdan özgürlüğünden, başörtüden, liyakatten bahsediyor, başörtüsünün kanuni  güvence altına alınması için meclise kanun teklifinde bulunuyor.

Bay Kemal hem CE HA PE zihniyetine karşı mücadele ediyor hem de iktidar partisine karşı mücadele ediyor.

Bay Kemal’in CE HA PE  zihniyetine karşı mücadele etmesi iktidar partisinin hoşuna gitmiyor. İktidar partisi  her gün irtica, laiklik, ulusalcılık ve Atatürk’ten  bahseden  o eski CHP  istiyor. Çünkü eski CHP iktidarın işini kolaylaştırıyor.

Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’ının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunu  küçük düşürmek, küçümsemek, alay etmek, önemsememek ve ciddi almamak amacıyla sürekli meydanlarda Bay Kemal demesi esasta Kılıçdaroğlu’na yaradı.

CHP içerisinde bile Kılıçdaroğlunun Genel Başkanlığı tartışılırken ve parti tabanın bir kısmında da yeterli görülmeyen ve yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olması halinde seçimleri kazanamayacağı gibi bir algı ve düşünce vardı.

Erdoğan’ın sürekli Bay Kemal tiplemesini kullanması üzerine kamuoyunda ve CHP tabanında Bay Kemal  lehine olumlu bir algının oluşmasına sebep oldu.

Daha önce Genel Başkanlığı tartışılan Kılıçdaroğlu, artık ülkenin gündemini belirleyen ,muhalefete bir araya getiren, toplumun farklı düşünce yapısına sahip kesimleri bir araya getiren CHP ve Ana muhalefetin lideri konumuna getirerek  en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından biri haline getirildi.

Aklımıza şöyle bir soru gelebilir, Kemal Kılıçdaroğlu bu söylediği söylem ve eylemlerinde samimi, yapabilir mi, gerçek niyetini gizliyor mu gibi sorular sorulabilir. Bunu da zaman bize gösterecek siyasette her şey olabilir, dün hiç olmayacak dediğimiz şeyleri bu gün iktidar yapıyor, hiç bir araya gelemeyecek dediğimiz siyasi parti ve liderleri bir araya gelebiliyor.

Siyasi Partiler  ve siyaset bir dava olmaktan çıkmış tamamen günü birlik  siyasi ve ekonomik çıkar ilişkilerine dönüşmüş vaziyete gelmiştir.

İktidara  yakın medya ve merkez medyaya baktığımızda CE HA PE zihniyetine sahip, şimdiki CHP yönetiminden umudunu kesmiş eski ulusalcı, laik ve şoven  duygulara sahip  kalemlerden medet umulmaktadır. Halbuki iktidar partisinin bu  yazar çizer kesimine hiçbir ihtiyacı yoktur, kendi düşüncesine inanmayan ve düşüncesine ihanet eden hiçbir kesimden hiçbir fayda sağlanmadığı gibi kendi seçmen kitlesini de huzursuz ediyor.

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2022-10-18 09:06 tarihinde yayınlandı. 1418 Defa okundu.