Gölbaşı içesinde bulunan tarihi mozaiğin Adıyaman'a taşınacağı bildirildi.
Çiftçinin Bulduğu  Mozaik Adıyaman'a Taşınıyor

 Gölbaşı İlçesi, Harmanlı Beldesi sınırları dahilinde bulunan mozaikli alanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.06.201 7/1233 sayılı yazısı ve eki 16.06.2017 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu ile mozaiğin Adıyaman Müze Müdürlüğüne taşınmasına ilişkin Adıyaman Il Kültür ve Turizm Müdürlüğüün 14.07.2017/1373 sayılı yazısı okundu. Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2017 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Gölbaşı İlçesi Harmanlı Beldesi sınırları dahilinde bulunan Kalemkaş Mozaikli Alanı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.1 1.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda Kalemkaş Mozaikli Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları açıklandı. Buna göre, şu kararlar alındı: "Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. Kes italikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.  Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze müdürlüğünün ve arsa kazı başkanının görüşü alınarak yapılmak istenen uygulama kurumumuzca değerlendirilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırm aya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  Taş, toprak, kum gibi alın, nasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden gibi ocak/ann açılmasına. toprak, cüru, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökiilmesine izin verilemez. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kullanımına izin almak koşuluyla yapılabilir. "  

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2017-07-26 16:34 tarihinde yayınlandı. 3400 Defa okundu.