Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personelinin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları açıklandı.
Hastane Kadroya Geçiş Listesini Yayınladı

 İ L A N   Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.   1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.           Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde 16.02.2018 tarih ve Saat:17:00’ye kadar Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığımıza gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.           İlgililere ilanen tebliğ olunur. 12.02.2018 EK 1 : Sınava ;Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste EK 2 : Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste    

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2018-02-13 09:13 tarihinde yayınlandı. 6805 Defa okundu.