HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yaşanan sorunları meclise taşıdı.
Kadın Doğum Hastanesindeki sorun TBMM'de

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.                             Behçet YILDIRIM Adıyaman Milletvekili   Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yaşanan sorunlar had safhaya ulaşmış, vatandaşları bezdirmiştir. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin en büyük sorunlarının başında kadın doğumuzmanıeksikliği gelmektedir.Bu eksikliğinden dolayı; yurttaşlar muayene olabilmek için gece yarısı hastaneye gidip kuyruğa girmekte ve ancak sabah için sıra alabilmektedirler.Sağlık hizmetlerinde son yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da tesis kalitesinin artmasına rağmen doktor sayısında ki yetersizlikler nedeniyle hastalar muayene sırası çilesi çekiyorlar. Hekim başına düşen nüfus sayısında ve yine nüfus başına düşen hemşire, ebe gibi sağlık personelinin sayısında çok önemli ihtiyaç, açık var. Sağlık personeli kadar belki hekim ihtiyacı daha çok var maalesef.Adıyaman halkı tıbbi açıdan çok basit olarak değerlendirilen tedavi yöntemleri ve ameliyatlar için çevre illerde muayene olmak zorunda kalıyor.Ayrıca, hastanenin küçük olmasından ve yatak sayısının az olmasından dolayı servislerde yatan hastalar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda; 1)      Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde kaç hasta muayene edilmekte, kaç hasta başka illere sevk edilmektedir? 2)      Bu hastanede doktor başına düşen hasta sayısının branşlara göre dağılımı nedir? 3)      Bu hastanede 1 uzman doktorun 1 hastaya ayırdığı süre ne kadardır? 4)      Hastanede kadın doğum uzmanı eksiği var mıdır? Varsa eksikliklerin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 5)      Adıyaman kadın doğum hastanesinde aktif olarak görev yapan  kaç kadın doğum uzmanı vardır? (Doğum izni, ücretsiz izin ve geçici görevlendirme dışında) Bu sayı yeterli midir? Yeterli ise Adıyaman halkının gece yarısı sıra kuyruğuna girmesini ve çevre illerde muayene olmasını nasıl açıklıyorsunuz? 6)      Hastanenin yeni doğan bölümü var mıdır? Varsa kapasitesi yeterli midir? vehijyen koşullarına uygun mudur? 7)      Hastanenin sağlık koşullarına uygun olup olmadığı kim tarafından ne sıklıkla denetlenmektedir? 8)      Halkın en temel haklarından biri olan sağlık hizmetinin sosyal devlet anlayışında tamamen ücretsiz olması gerekir. Oysa hastanın gittiği sağlık birimine göre farklı ve artan oranlarda muayene katkı payı tahsil edilmektedir. Hastalardan alınan bu katkı paylarının kaldırılması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 9)      Türkiye’de kadınhastalıkları ve kadındoğum uzmanı başına düşen hasta sayısı kaç kişidir?  Adıyaman’da bu oran nasıldır?

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2016-01-20 14:29 tarihinde yayınlandı. 3967 Defa okundu.