AK Parti Belediye Meclis üyelerin kahta basınına yaptığı açıklamalardan Belediyeden cevap geldi.
AK Partiye Belediye'den Cevap

02.07.2019 Salı Günü Saat 14:00’de yapılan olağan meclis toplantısı sonrası, Ak Parti grup sözcüsünün değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalar, üzülerek belirtmek istiyoruz ki yanlı üstü örtülü ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ak Parti grup sözcüsünün yaptığı konuşmada sanki çalışan arkadaşlarımızı işten çıkarıyoruz. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Daha önce 5 ay 29 gün geçici olarak çalışan bu arkadaşlarımızdan biri Adıyaman İdare Mahkemesine başvurmuş ve başvuru neticesinde bu arkadaşımızın Sürekli İşçi kadrosuna geçirilmesine karar verilmiştir.

Seçimlerin yapılmasına az bir süre kala sürekli işçi kadrosuna geçen bu arkadaşımızın mahkeme kararını, geçen dönemki meclis emsal karar gibi göstermiş olup, geri kalan 29 arkadaşımızın Sürekli İşçi kadrosuna geçmelerini sağlamışlardır. Yani burada belediye meclisi kendini adaletin, mahkemenin yasa  koyucunun yerine koyarak emsal karar ile işçilere seçim kıyağı geçmiştir.

Seçim sonrası gelen İçişleri Bakanlığı müfettişinin verdiği rapor doğrultusunda 138/9 sayılı denetim raporunun 8. Maddesi gereğince 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı meclis kararının usule ve yasaya aykırı alındığı rapora yazılmış ve meclis kararının geri alınmasını gerektiği belirtilmiştir. Bu rapora istinaden Temmuz Ayı meclis toplantısında gündeme alınan bu madde Ak Parti grup sözcüsünün ifade ettiği şekilde işçilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir. Tamamen hukukun ve yasanın ön gördüğü şekilde hareket edilmiştir. Bu noktada bilakis belediyemiz ve devletimiz bir önceki 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı mecliste alınan karar sonucunda zarara uğramıştır. 

Müfettiş denetim raporunu olduğu gibi paylaşıyoruz:
138/9 sayılı denetim raporu uyarınca geçici işlerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı karar 14 kayıt nolu meclis kararı ile Geçici İşçi statüsünde çalışan Abuzer Bozan hakkında Adıyaman idare mahkemesinin vermiş olduğu 2018/101 E., 2018 /632 K. Sayılı Mahkeme İlamı gerekçe gösterilerek belediyedeki diğer tüm geçici işlerin Sürekli İşçi kadrosuna geçirilmesi sağlanmıştır. 
Zira Adıyaman İdare Mahkemesi’nin 2018/101 E., 2018 /632 K. Sayılı ilamının 3. Sayfasında aynen ’…Kahta Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih 4 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının (davacıyla sınırlı olmak üzere) hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sunucuna ulaşılmıştır….’ denmektedir. 
Dolaysıyla bu karar açıkça sadece davacıyı ilgilendirmesine rağmen, meclis kararı ile diğer geçici işçilerin Sürekli İşçi kadrolarına geçirilmesi konusunda alınan meclis kararı açıkça hukuka aykırıdır.
Ayrıca idareler, daha önce almış olduğu kararlardan hukuka aykırı olduğunu sonradan gördüklerinde verilen kararı her zaman geri almaya da yetkilidirler.
Bu nedenle meclisin tüm geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine karar verme yetkisinde olmadığı hususu nazara alındığında söz konusu meclis kararının ‘’Geri Alınması’’ ve ekli listedeki işçilerin eski pozisyonları olan geçici işçi pozisyonunda istihdamına devam edilmesi mevzuat gereği olduğundan bu hususta gerekli meclis kararının alınmasını olur emirlerinize arz ederiz.
Yine bakın aynı oturumda müfettiş raporuna dayanılarak belediyemiz norm kadrosunda bulunan 3 müdürlüğün isim değişikliği Ak Parti grubu tarafından üstünlük hukukuna dayanılarak RED edilmiştir.
Müfettiş raporuna dayanılarak isim değişikliğine gidilmek istenen müdürlükler şunlardır. 
1- Strateji Geliştirme Müdürlüğü yerine şehir içi ulaşım ve otogar hizmetlerinden dolayı ihtiyaç duyulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü getirilmek istenmiştir. 
2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yerine, ki bu müdürlük daha çok iş yeri açma ruhsat ve denetimiyle ilgili iken İmar Müdürlüğü bünyesinde bulunan inşaat ve yapıların denetimiyle ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü getirilmek istenmiştir.
3- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yerine ise kanalizasyon fen işlerine bağlı bir çalışma alanı olduğundan su hizmetlerinden ayrılarak sadece Su İşleri Müdürlüğü oluşturulmak istenmiştir. 
Bu isim değişiklikleri belediyemize ve bütçesine herhangi maliyet oluşturmamaktadır.
Günün şartlarına hitap edecek işlerin daha hızlı ve yerinde çözüm sunmak için yapılmak istenen ve müfettiş raporuna uygun olarak hazırlanan bu madde de ne yazık ki siyasi erke kurban edilerek RED edilmiştir. 
Saygıyla duyurulur.
Yavuz TURAN                                                                             
Belediye Başkan Yardımcısı

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2019-07-04 17:29 tarihinde yayınlandı. 3091 Defa okundu.