Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.
Yıldırım Soru Önergesi Verdi

    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA    Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.16.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Behçet YILDIRIM                                                                                                   Adıyaman Milletvekili                              Adıyaman ilin de 4 Mayıs 2015’te Adıyaman Üniversitesi (400 Yataklı) Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete başlamıştır. Bütün Adıyaman Halkı ek bir hastanenin yapıldığını düşünürken şehrin farklı bölgelerinde hizmet veren, Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi, Adıyaman Devlet Hastanesi ve Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri kapatılmıştır. Hastanenin yapıldığı yerin, Adıyaman ilinin nüfus dağılımı, ulaşılabilir olma, hasta yakınlarının yemek, barınma ihtiyaçları gibi hususlar düşünülmeden yapıldığı kanaati yaygındır. Bu hususlar dikkate alınmadan, bu hususlar düşünülmeden yapıldığı da gözlemlenmektedir. Belirttiğim hususlarda vatandaşlardan yaygın şikayetlerde mevcuttur. Sağlık hakkı, sağlık hizmetine hızlı en kolay ve ucuz şekilde ulaşma hakkını da kapsar.Adıyaman için bir hizmet olarak sunulan Adıyaman Üniversitesi (400 Yataklı) Eğitim ve Araştırma Hastanesi vatandaşlar için adeta bir çileye dönüşmüştür.Yukarıda belirttiğimiz hususlarda vatandaşlardan yoğun şikayet gelmekte bu hususlar yerel basında da yer aldığı halde, bugüne kadar sağlıklı somut bir çözüm bulunmamıştır. 4 Mayıs 2015’te hizmete başlayan Adıyaman Üniversitesi (400 Yataklı) Eğitim ve Araştırma Hastanesi hiçbir şekilde halkın sağlık hizmetlerine cevap olamamıştır.   Sağlık hizmetleri, doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeniyle diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı, mahiyeti itibarıyla ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe sahiptir. Anayasa'da güvence altına alınan yaşama hakkı ile herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesi ilkesi birbirini bütünleyen, kaynaşmış haklardır.  Anayasa'nın 56. maddesinin 3., 4. ve 5. fıkraları yine devlete, kişilerin hayatını beden kuruluşlarının hizmetlerini, düzenleme, denetleme ve organize etme gibi görevler yüklemiştir. Anlaşılmaktadır ki, devlet, kişilerin yaşamlarını sağlıklı biçimde sürdürmeyi sağlamak  amacını çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları ile gerçekleştirecektir. Devlet için bir görev, kişiler için de bir hak olan bu amaç gerçekleştirilirken bu hakkı sınırlayıcı, bu haktan yararlanmayı zayıflatıcı düzenlemeler ve uygulamalar Anayasa'nın 56. maddesine de aykırıdır  Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı bir sosyal devlet olma yükümlülüğü göz önüne alındığında, Adıyaman Üniversitesi (400 Yataklı) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sunulan hizmet yetersizliğinin, sadece vatandaşların mağduriyetine yol açmadığı aynı zamanda açıkça bir hukuk ihlali olduğu anlaşılmaktadır.      Bu bağlamda;  Adıyaman Üniversitesi (400 Yataklı) Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, şehir merkezine uzaklığı ne kadardır? Şehrin değişik bölgelerinden hastaneye ulaşım hangi araçlarla, nasıl sağlanmaktadır? Bu araçların erişilebilirliği nedir?   Hastanenin şehir merkezine bu kadar uzak planlanmasının şehir halkını her anlamda mağdur edeceği öngörülmemiş midir? Hastanenin yapılacağı yer seçimin de, sağlık hizmetine erişim noktasında herhangi bir kriter dikkate alınmış mıdır?  Hastanenin Acil bölümüne gece başvurmak zorunda kalan hastalar için hangi ulaşım araçları vardır? Bu araçlar yeterli midir?   Hasta ve hasta yakınlarının gerek refakat gerekse muayene sırasında hastanede olduğu sürelerde beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer var mıdır?  Adıyaman’da 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldıktan sonra kapatılan şehrin değişik bölgelerindeki 3 hastanenin toplam kapasitesi, ayakta ve yataklı hasta bakımından ne kadardı? Yeni açılan bu hastane kapatılan 3 hastanenin kapasitesini karşılayabilmekte midir? Aynı hizmeti aynı sürede sunabilmekte midir?  Adıyaman ilinde ihtiyaç olduğu halde 82. Yıl Devlet Hastanesindeki acil hizmet sunan birim neden kapatılmıştır?  400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bağlantı yolları, bu yollarda sinyalizasyon işlemleri ve alt yapı çalışmaları hastane ile birlikte mi hizmete girmiştir? Girmemişse ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?  4 Mayıs 2015 tarihinden beri şehir ile hastane arasındaki yollarda gerçekleşen kaza sayısı önceki dönemlere göre nasıl bir değişim göstermiştir?  Hastanedeki personel sayısı branş ve bölümlerine göre nasıl dağılmaktadır? Hastanede yeterli personel istihdam edilmekte midir? Edilmiyorsa gerekçesi nedir?  Hastanede çalışan personelin iş güvencesi, işyeri güvencesi ve ücret güvencesi var mıdır? Sağlık çalışanları için 24 saat açık, nitelikli, bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açma gibi projeniz var mı?  Adıyaman yerelinde 2. Basamak sağlık hizmeti sunan sağlık kurumlarını şehrin değişik yerlerinde tekrar açmaya yönelik herhangi bir çalışmanız mevcut mudur?     

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2015-12-16 15:18 tarihinde yayınlandı. 2694 Defa okundu.