Takva, günaha girmeme konusunda samimi olup, Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titiz davranmak demektir.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com

 Takva, günaha girmeme konusunda samimi olup, Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titiz davranmak demektir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz, kalbine işaret ederek üç defa: “Takvâ işte şuradadır” buyurmuştur. (Müslim, Birr-32; Tirmizi, Birr-18) Muttaki olabilmek için, vicdani değerlerimizi daima devrede tutarak, niyet ve davranışlarımızda ihlas sahibi olmalıyız.
Gerçek takva için, Allah’a karşı gelmemenin yanı sıra resulüne de itaat etmek gerekir: "...Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." (26.Şuara-108) Resule itaat, Allah’ın emridir.
"Allah'a karşı gelmekten gücünüzün yettiği kadar sakının. ..." (4.Teğabun-16) Her işimizde, günaha girmekten çekinmeli ve bütün gücümüzle günahlardan uzak durmak için gayret etmeliyiz.
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da (yemininin) zıddını takvaya daha uygun bulan kimse, (yemininden vazgeçip) takvaya yönelsin!” (Müslim, Eymân-15)
"Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar." (47. Muhammed-17) Görüldüğü gibi, takva üzere olmak, hidayeti tamamlayan bir durum olmaktadır.
Unutmayalım ki, yaptığımız işlerin maddi değerleri ancak o işi yaparken ki takvamız ile bir anlam kazanır. "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. ..." (Hacc-37)
Hayatımız boyunca, bütün niyet ve işlerimizde, günaha bulaşmama çabası içinde bulunarak, takva üzere olmaya azami gayret göstermeliyiz.
Takva Sahiplerinin Allah İndindeki Mertebelerini, İlgili Ayetleri İnceleyerek Anlamaya Çalışalım:
1-Allah, Muttakileri Sever
Her mü’min, Allah’ın sevdiği bir kul olmayı içten gelerek arzu etmelidir. Cenabı Hak çeşitli ayetlerde kimleri sevdiğini bizlere bildirmiştir. Allah tarafından sevilme yollarından biri de takva üzere olmaktır. O halde söz konusu ayetleri tetkik edip gereğini yerine getirerek, Allah’ın sevdiği bir kul olmaya gayret etmeliyiz
 "... Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları sever." (3.Al-i İmran-76) Bütün işlerimizi, Allah’tan sakınma ile murakabe etmeliyiz.
"... Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever." (45.Tövbe-4)
"İman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde (haram kılınmadan önce) tattıklarından dolayı günah yoktur. (Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır). Allah iyi ve güzel yapanları sever." (5.Maide-93) İman edenlerden beklenen, takva üzere olup iyi davranmaktır.
2-Allah Muttakilerle Beraberdir
"... Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muttakilerle beraberdir." (2.Bakara-194) Allah’ın bizimle beraber olmasını istiyorsak, her türlü günahtan ve günah olma şüphesi bulunan durumlardan sakınmamız gerekir.
"... Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (9.Tövbe-36)
"... Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir." (9.Tövbe-123)
3-Allah Muttakilere Değer Verir
"... Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. ..." (49.Hucurat-13) Her insan, Allah nezdinde, takvası oranında kıymet sahibi olmaktadır.
"Bazı insanlar Resulullah (s.a.v.)’e: Ey Allah’ın Resûlü! İnsanların en hayırlısı, şereflisi kimdir? dediler. Nebi (s.a.v.): “Allah’tan en çok korkanlarıdır” buyurdu." (Buhârî, Enbiyâ-8, Müslim, Fezâil-168)
4-Allah Muttakilere Yol Gösterir
"O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir." (2.Bakara-2) Kur’an’ın yol gösterici özelliğinden faydalanabilmek için de muttaki olmak gerekmektedir.
5-Allah Muttakilerin Dostudur
"... Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur." (45.Casiye-19) Takva sahibi olup, Allah’ın dostluğunu kazanmaya çalışmalıyız.
6-Muttakiler Cennetle Mükafatlandırılır
"Şüphesiz ki muttakiler Cennetlerde pınar başlarındadır" (51.Zariyat15) Takva sahipleri, cennetlerde pınar başlarında olmakla mükafatlandırılacaklardır.
7-Allah Muttakilere Çıkış Yolu Gösterir
"... Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder." (65.Talak-2) Allah, kendisinden sakınan kullarına zor durumlarında yardım edeceğini bildirmektedir.
Ve konuda son uyarılar:
Hayatımızın her alanında ve kesintisiz olarak takva üzere olmalıyız.
Kazanırken ve harcarken takva ile hareket etmeliyiz.
Namazımızda ve orucumuzda takvadan ayrılmamalıyız.
Hac ve umrelerimiz tavamızı arttırmalı.
Zekât ve sadakalarımızı takvadan ayrılmadan vermeliyiz.
Giysimiz, sakalımız, tespihimiz, yüzüğümüz ve benzerleri bizi takvanın sınırları içinde tutmaya yaramalı.
Konuşurken ve dinlerken takva üzere olmalıyız.
Bakışlarımız, takva ile çizilen sınırlar dışına taşmamalı.
İster idareci olalım isterse idare edilen, takvadan kaynaklanan sorumluluğumuzun devam ettiğini unutmamalıyız.
İster zengin olalım ister fakir, takva elbisesini hiç çıkarmamalıyız.
İster savaş halinde olalım ister barış, Allah’ın bize yüklediği sorumluluklara titizlikle riayet etmemiz gerektiğini hep hatırımızda tutmalıyız..
Sorumsuz olduğumuz bir zaman dilimi yoktur.
Eğlenirken de sorumluyuz, yas tutarken de.
Çalışırken de sorumluyuz, tatil yaparken de.
Gençken de sorumluyuz, yaşlı iken de.
Her sorumluluk, takva ile değer kazanır.
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 1 yıl önce yayınlandı. 2314 Defa okundu.