Büyük Günahlardan Uzak Dur!     Kıymetli Kardeşim! Büyük küçük bütün günahlardan sakın; ama büyük günahları asla işleme.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com

 
Büyük Günahlardan Uzak Dur!
 
 
Kıymetli Kardeşim!
Büyük küçük bütün günahlardan sakın; ama büyük günahları asla işleme. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız."(4.Nisa-31)
Büyük Günah Nedir?
Kur’an ve sahih sünnet ile yapılması açıkça emredilen şeyleri yapmamak ve yapılması açıkça yasaklanan şeyleri işlemek büyük günahtır.
Bu anlamda; beş vakit namazı kılmamak, Ramazan Orucunu tutmamak, sorumluluk şartlarını taşıdığı halde zekat vermemek ve hac ibadetini bilerek yapmamak büyük günahlardandır.
Kur’an’da açıkça yasaklanan içki içmek, kumar oynamak, zina filini işlemek, yalan söylemek, dedikodu yapmak, insanları alaya almak, yaşlı anne babaya bakmamak, adam öldürmek, domuz eti yemek, cimrilik yapmak, israf etmek, yetim malı yemek, ölçü ve tartıya riayet etmemek, hakkında bilgisi olmayan şeyin ardına düşmek ve büyüklük taslamak gibi şeyler de büyük günahlardandır.
En Büyük Günah Nedir?
En büyük günah, sonuç itibarıyla insanı küfre götüren, şirktir.
Allah’a; sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde şirk koşma. Bu hususta çok dikkatli ol.
Şunları unutma!
Allah’tan başka varlığı sürekli ve zorunlu olan kimse yoktur. Yine Allah’tan başka ezeli ve ebedi olan, sonradan yaratılanlara benzemeyen, varlığında ve işlerinde kimseye muhtaç olmayan, tek olan ve tekliğinde eşi benzeri bulunmayan hiç kimse yoktur. Herkes Allah’a muhtaçtır; Allah, kimseye muhtaç değildir. Allah, ezeli ve ebedi olarak bir an uyuklama ihtiyacı duymadan hayat sahibidir, ilmi sınırsızdır, istediğini yapmayı dileme ve dilediğini ise yapma gücüne sahiptir, sınırsız olarak işitir ve görür, sese ve nefese ihtiyaç duymadan konuşur, dilediğini -benzeri olmadığı halde- yoktan yaratır. Bir insanı veya başka bir varlığı bu özellikleri ile Allah’a benzetmek şirktir.
Yedi Büyük Günah:
Hz. Muhammed (s.a.v.), bir hadis-i şerifinde yedi büyük günahı şu şekilde sıralamıştır:
“Yedi büyük günahtan sakınınız. Bunlar:
- Allah’a ortak koşmak,
- Sihir,
- Haksız yere Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymak,
- Faiz yemek,
- Yetim malı yemek, ...
- Savaşta düşmana sırtını dönüp kaçmak ve
- Bir şeyden habersiz mü’min kadınlara iftira etmektir.” (Buhari, Vasaya-23; Müslim, İman-145)
Hayatının her safhasında bu günahlardan sakın. Sana günah işlemeyi teklif edecek, günahları hoş gösterecek kimselerle arkadaşlık yapma.
Sevgili Genç Kardeşim!
Kul Hakkı İhlallerinden Sakın!
Hırsızlık, dolandırıcılık, ölçü ve tartıda hile, kumar ve rüşvet gibi işlerle kul hakkını yemekten uzak dur. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin." (2.Bakara-188)
İftira, alay, kötü lakap takma ve su-i zanda bulunarak da kul hakkı ihlallerinden sakın: "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir." (49.Hucurat-12)
Din kardeşlerine karşı şu hadis-i şerifteki ilkelere göre davran: “Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhari, Mezalim- 3; Müslim, Birr-58)
Din kardeşlerinle ilişkilerinde Hz. Muhammed (s.a.s) şu emirlerini uygulamayı ihmal etme: "Birbirinizle hasetleşmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları, böylelikle kardeş olun. Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. -Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki- Takvâ buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı başka müslümana haramdır.” (Müslim, Birr-32; Buhari, Edeb-57)
Sevgili Kardeşim!
Kul Hakkı Konusunda Helalleşmeye Önem ver!
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, (hak sahibine verilir.) Şayet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhari, Mezalim-10, Rikak- 48)
Nefsini Temize Çıkarma! 
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir." (53.Necm-32)
Günahlardan Sakınmak İçin, Şu Üç Hususa Dikkat E!:
1.Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle uy.
2.Şüpheli şeylerde kaçın.
3.Mübah olan şeylerden ihtiyacın kadar yararlan.
Allah’tan Ümidini Kesme!
Cenabı Hak şöyle buyuruyor:
"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (39.Zümer-53)
Sevgili Kardeşim!
Temiz ölmek için, temiz yaşa.
Güzel haşrolmak için, günahlardan sakın.
Amel defterinin sağ tarafından verilmesi için, sol omzundaki meleğe yazacak şeyler bırakma.
Sırat köprüsünden rahat geçmek için, günah yükün ağır olmasın.
Cemalullahı görmek için cennete girenlerden ol.    


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 2654 Defa okundu.