Kıymetli Kardeşim! Hayatımızdaki farklılıkların, yaşantımıza ne gibi güzellikler kattığını anlamaya çalışalım.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com

 Kıymetli Kardeşim!
Hayatımızdaki farklılıkların, yaşantımıza ne gibi güzellikler kattığını anlamaya çalışalım.
Farklılıklar ve Farklılıkların Güzellikleri:
1-Harflere Ait Farklı Sesler:
Harflere ait sesler tek başlarına bir anlam taşımazlar. Anlamsız harflerden heceler, hecelerden kelimeler meydana getiririz. Tek kelime ile de bir şey ifade edip isteklerimizi dile getirmemiz pek mümkün olmaz. Bunun için sıra cümle kurmaya gelir. Meramımızı ifade etmeye yarayacak kadar cümle kurarız. Konuşuruz. Sohbet ederiz. Konferans veririz. Mektup yazarız. Fıkra, deneme, öykü, şiir, roman yazarız. Anlamsız harflerden ve seslerden yola çıkarak en anlaşılmaz konuları yorumlar, açıklığa kavuştururuz.
2-Aynı Konuda Değişik Yorumlar:
Her insanın değişik bir düşünce yapısı vardır. Aynı konu hakkında binlerce kişiye birer kompozisyon yazdıracak olsak, çok değişik eserler ortaya çıkar. Sözgelimi değişik insanlardan, konusu ilkbahar olan birer yazı yazmalarını isteyelim. Göreceğiz ki hepsi de ilkbaharın güzelliklerinden bahsetmekle beraber, çok değişik cümleler kurup birbirlerinden farklı örnekler vereceklerdir. Deneye katılanların yaşları, bilgi düzeyleri, hatta yaşam biçimleri benzer olsa bile yazdıkları tıpatıp aynı olmayacaktır. Yaklaşımları, coşkuları, mutluluklarını ifade tarzları ayrı ayrı olacaktır. İşin güzelliği biraz da burada değil mi? İlkbahar gibi herkeste aynı çağrışımları yaptıran bir konuda bile değişik yorumlar, değişik coşkular ortaya çıktığına göre insanların her konuya aynı düşünce yapısıyla, aynı çözüm önerileriyle yaklaşmaları elbette mümkün olmaz. Bu durumu insanlar için bir zorluk ve bir çıkmaz gibi görmek yerine, hayatı canlandırıp güzelleştiren bir unsur olarak görmek daha akıllıca olur.
3-Farklı Ses Tonları:
Erkek sesi kalın, kadın sesi incedir. Bununla birlikte bütün erkeklerin sesi aynı tonda olmadığı gibi, bütün kadınların sesi de aynı tonda değildir. Kadın olsun, erkek olsun milyarlarca insanın sesini ayırt etmemiz mümkündür. Eğer bütün insanların seslerini tanımamıza, ayırt etmemize yarayacak ton farklılıkları olmasaydı, hayat yaşanılmaz olurdu. Konuşmak, bir arada bulunan ikiden fazla insan için, anlaşmaya yaramaktan çok karışıklıklara neden olur, telefon icat edildi diye sevinmek mümkün olmaz, kimse kimseye seslenemezdi.
3-İnsan Yüzlerindeki Farklar:
Bütün yüzler yapı itibarıyla aynıdır. Her yüzde bir alın, iki kaş, iki göz, iki yanak, bir ağız, bir çene vardır. Yine de binlerce yüzü tanır, onları birbirlerinden ayırt ederiz. İşte insanlar arası ilişkiyi kolaylaştıran çok önemli bir durum… Farklı kişilere ait yüzleri kolayca tanımamız mümkün olmasaydı, nasıl yaşayabilirdik? Dostumuzu düşmanımızı nasıl tanırdık? Nasıl yuva kurardık? Nasıl şahit olurduk? Milyarlarca yüzdeki bütün uzuvlar aynı olduğu halde, milyarlarca farkla süslenmiş olmaları sayesinde birbirimizi tanıyabilmemizin hayatı bu kadar kolaylaştırması, üzerinde ibretle düşünülmesi gereken bir husustur.
4-İnsanlar ve Farklı Renkler:
Bütün insanlar, sakatlıklar hariç, birbirlerine benzerler. Hepsinin başı, gövdesi, kolları ve bacakları vardır. Hepsinin iç organları da aynıdır, aynı görevleri yaparlar. Bütün insanların bedenlerini kaplayan derileri vardır; ama bütün deriler aynı renkte değildir. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, kimi kızıldır. Bu renkler kimseye üstünlük sağlayamayacakları gibi, kimsenin aşağı sayılmasına da neden olamazlar. Renkler monotonluğu bozan, hayatı güzelleştiren ve insanların birbirlerini tanımalarını kolaylaştıran unsurlar olarak çıkarlar karşımıza.
Sevgili Kardeşim!
Hep birlikte Bulunan Benzerliklerle Farklılıklar:
*Herkesin her elinde beşer parmağı var. Ancak her parmağın ucundaki desenler milyarlarca değişikliğe sahih. Parmak izi tespitleri de bu sayede yapılabiliyor.
Değişiklikler ve benzerlikler bitmiyor…
*İnsanlar değişik dil gruplarına ve değişik dillere ayrılıyor, değişik ırklara bölünüyorlar.
*Sesler aynı, ses tonları ayrı…
*Harfler aynı, kelimeler ayrı…
*Değişik kelimelerden değişik anlamlar çıkıyor.
*Değişik diller var.
*Genelde soğuk var, sıcak var. Ancak dört ayrı mevsim, yedi ayrı iklim var. Soğuğun soğuğu, sıcağın sıcağı var. Eksisi var, artısı var.
*Kara var, deniz var.
*Ovalar var, dağlar var.
*Hayvanların kimi uçuyor, kimi yürüyor, kimi sürünüyor.
*Ve bitkiler… Meyveli, meyvesiz… Yaprağını döken, dökmeyen… Mevsimlik olan, bin yıllık olan…
Ve değişiklik içinde değişiklik…
*Çocukluk, yaşlılık, gençlik…
*Sonra ölüm…
*Sonra yeniden diriliş…
*Tazelik ve pörsümüşlük…
*Güzellik ve çirkinlik…
Sevgili Kardeşim!
Hayat ve Farklılıklar Konusunda Son Olarak İfade Edilmesi Gerekenler:
Bütün bu farklılıkları ortadan kaldırmaya kimin gücü yeter?
Ve zaten hayatın bütün bu farklılıklarla güzel olduğu ortada değil mi?
Kesin olarak anlaşılıyor ki farklılık, yaratıcı gücün bir tercihi ve sonsuz kudretinin parlak bir göstergesidir.
Kendi hayatımız açısından bütün bu değişikliklere nasıl bir yorum getirebiliriz? Bir başka ifade ile bu farklılıkların sebebi ne olabilir?
Hiç şüphe yok ki farklılıklar, yüce yaratıcının dünya hayatımıza yansıyan rahmet huzmeleridir.
Sana ve hepimize düşen; bu rahmeti görmek, anlamak ve şükrünü eda etmeye çalışmak olmalı.
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 2484 Defa okundu.