Kıymetli Kardeşim! İyi bir kul olup hem insanlar arasında hem de Allah’ın yanında kıymetli olmak için nelere dikkat etmek gerekir? İyi Bir Kul Olmanın Ana Prensipleri: 1.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com

  
 Kıymetli Kardeşim!
İyi bir kul olup hem insanlar arasında hem de Allah’ın yanında kıymetli olmak için nelere dikkat etmek gerekir?
İyi Bir Kul Olmanın Ana Prensipleri:
1.Dünya hayatını ahiret hayatına tercih etme. Dünyanın zevkleri, oyun ve eğlence gibi geçici, ahiret hayatının ise ebedi olduğunu unutma. Geçici zevkleri tercih edip ebedi zevklerden mahrum kalma. Çünkü Allah, şöyle buyuruyor: "Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" (En'am-32) Oyun ve eğlenceye dalma. Dini sorumluluklarını unutma. Çevrene iyi örnek ol. Ahiret hayatının güzelliklerini kazan.
2.Kur’an-ı Kerim’in bildirdiği ölçüler çerçevesinde iyilik üzere ol. Kur’an, gerçek iyiliği şu şekilde tanımlamaktadır: "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir." (2.Bakara-177) Bu ayette asıl iyilik olarak on dört husus sayılmaktadır. Hayatın boyunca bu on dört hususa riayet et.
3.Ahirette, keşke dememek için bu dünyada dini sorumluluklarını yerine getir. Şu ayette bildirilen duruma düşme: "Ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü’minlerden olsak” dedikleri vakit (hâllerini) bir görsen!" (6.En'am-27) Dünyada bile keşkelere yer olmadığına göre, ahirette hiç faydası olmayacağı apaçıktır.
4.Gerçek bir mü’min ol. Gerçek mü’min olmak için şu üç ayette sayılan niteliklere sahip olmak gerekir:  "Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Onlar ki, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yoluna harcarlar. İşte gerçekten mümin olanlar onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler vardır, bağışlanma ve değerli rızık vardır." (8.Enfal-2.3.4.) Bu üç ayette sayılan niteliklere sahip olup olmadığın hususnda kendini kontrol et, varsa eksiklerini gider. Gerçek mü’min, hem dünyada hem de ahirette mutlu olur.
5.Kimsenin Allah’tan daha doğru sözlü olamayacağını unutma. Şu iki ayetin son cümlesi, bu gerçeği ifade etmektedir: "Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? (4.Nisa-87) İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'dan daha doğru sözlü kim olabilir?" (4.Nisa-122) Kimse Allah’tan daha doğru sözlü olamayacağına göre, Allh’ın kelamı olan Kur’an’daki emir ve yasakları ciddiye al; Ahlakın, Kur’an olsun. Kur’an’da bildirildiği gibi yaşarsan hem insanlara iyi örnek olursun hem de Allah indinde yüksek bir dereceye erişirsin.
6.Gözünü, kulağını ve gönlünü sorumlu duruma sokma. "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra-36) Gözünü, kulağını ve gönlünü bir takım günahlara alet edip insanlar arasında kıymetsiz, Allah indinde günahkâr olma.
7.Allah, insanı nasıl yaratmışa, insan o şekilde güzeldir. Kalıcı dövmelerle sağlığını ve cildini, geçici dövmelerle görüntünü bozma. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "...Dövme yapan ve dövme yaptırmak isteyen kadınlara Allah lanet etsin’ buyurdu.” (Buhari 594, Müslim 2124/119) Bedenine kalıcı veya geçici dövmeler yaptırarak, insanlar arasında komik, Allah indinde değersiz olma.
8.Dar ve şeffaf giysiler giyme. Hz. Muhammed (s.a.v.) giyinik çıplakların cennete giremeyeceklerini ve cennetin kokusunu bile alamayacaklarını haber vermiştir. (Müslim,Libas-125) Bu tür giysiler Allah indinde günahtır. İnsanlar da bu tür giysilerden dolayı ya seni kınar ya da iyi niyetli olmayan bakışlarını üzerine yöneltirler.
9.Beddua etme, dua et. Sırt dönme, yardım et. Şu hadis-i şerifteki ilkelere uy: “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman’ın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz.” (Buhari, Edep, 62) Diğer müslümanlarla kardeş olduğunu bilerek bu hadisi şerifte geçen ilkelere uyan kişi, hem insanlar nezdinde hem de Allah indinde kıymetli olur.
10.Geçimsiz olma. Allah şöyle buyuruyor: "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur." (41.Fussilet-34) Bu ayetteki emri bir hayat prensibi haline getirerek, düşmanlarının seninle candan dostlar olmalarını sağla.
11.Gıybet etme. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir." (49.Hucurat-12) Gıybetin ne olduğunu ise hiçbir ek izaha gerek kalmadan Peygamberimiz (s.a.v.) gatet net olarak açıklamaktadır. Resulullah (s.a.v.) bir gün ashabına şöyle sordu: "Gıybet nedir, bilir misiniz?" diye sorar. Sahabi "Allah ve Peygamberi daha iyi bilir" cevabını verince, Nebiler Serveri "Kardeşini, hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır." buyurur. Sahabi; "Ya söylediğim kardeşimde varsa?" deyince, "Eğer söylediğin onda varsa, gıybet etmiş olursun. Şayet söylediğin onda yoksa, o takdirde ona iftira atmış olursun." cevabını alır. (Müslim, Birr, 70) O halde asla gıybet yapma. Gıybet yapan kimsenin ne insanlar arasında ne de Allah indinde bir değeri olur.
12.Konuşmalarında kaba olma. kibar ol. Yanlış şeyler konuşma güzel ve doğru şeyler konuşmayanlar, şeytan tarafından daha kolay aldatılırlar. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” (17.İsra-53) Konuşurken, bir yakınımızın zararına da olasa, adaletten ayrılmamalıyız; bu hususta allah şöyle buyuruyor: “…Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun….” (6.En’am-152) Allah, yalan sözden sakınmak gerektiğini ferman buyuruyor: “…yalan sözden kaçının.” (22.Hac-30) Allah’tan korkmak doğru söz söylemeyi gerektirir.“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (33.Ahzab-70) İyi bir mü’min boş sözlerden yüz çevirir: “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.” (23.Mü’minun-3) Dini tebliğde bulunurken yumuşak gerkir; bu konuda Allah şöyle buyuruyor: “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar.” (20.Taha-44) Birinin kalbini bir kalabalık içinde kırdıktan sonra, telfonla arayıp özür dilemen yeterli değildir. En doğrusu kimsenin kalini kırmamak olmakla birlikte, birinin kalbini nasıl bir ortamda kırmışsan, öyle bir ortamda özür dilemen gerekir.
   13."Nefsinin yanlış arzularına uyma, Allah’ın emirlerine uy. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır." (Buhari, Rikak, 28-Müslim, Cennet,1) Bunun anlamı şudur: Nefsinin yanlış arzularını yerine getiren cehenneme, nefsine ağır gelen sorumluluklarını yerine getiren ise cennete girer. Sen, cennete girmeyi tercih et.
14.Birilerine soru sorma sebebin, onları imtihan etmek veya katılmadığın görüşlerini öğrenip eleştiriye geçmek olmasın; sadece gerekli olan bilgileri öğrenmek için soru sor.
Sevgili Kardeşim!
Her işinde, ilk ve vazgeçilmez hedefin Allah’ın rızasını kazanmak olsun.
Dünyayı kazanma isteğin, ahireti kazanma isteğinin önüne geçmesin.
Farzları, asla ihmal etme.
Güzel ahlak üzere ol.
Güzel ahlak sahibi olmak için, Hz. Muhammed (s.av.)’i örnek al.
 
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 2387 Defa okundu.