Kandil Geceleri Hangileridir?             Kandil gecesi olarak isimlendirilen gecelerin bulundukları aylar ile günleri şöyledir: 1-Mevlit Kandili: Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com

 Kandil Geceleri Hangileridir?
           
Kandil gecesi olarak isimlendirilen gecelerin bulundukları aylar ile günleri şöyledir:
1-Mevlit Kandili: Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi.
2-Regaip Gecesi: Recep ayının ilk Cuma gecesi.
3-Miraç Gecesi: Recep ayının yirmi yedinci gecesi.
4-Berat Gecesi: Şaban ayının on beşinci gecesi.
5-Kadir gecesi: Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi.
Kandil Geceleri Niçin Kandil İsmiyle Nitelendirilmişlerdir?
Kandil, eski zamanlara ait bir aydınlatma aracıdır. Adı geçen geceler, Müslümanlar arasında çok önemsendiği için, bu gecelerde minareler kandillerle süslenmiş ve zamanla bu geceler kandil gecesi olarak anılmaya başlanmıştır.
Kandil Gecelerinin Önemli Sayılma Sebepleri Nelerdir?
Bu soruya beş gece açısından sırayla cevap verelim:
1-Mevlit Kandili:
Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu gecedir. Bu sebeple Müslümanlar tarafından önemli sayılmıştır.
2-Regaip Gecesi:
Bu gecenin mübarek sayılmasının iki sebebi vardır: Birincisi, Cuma gecesi olması, ikincisi ise üç ayların, yani Recep ayının ilk Cuma gecesi olmasıdır.
Bir hadis-i şerif şöyledir:
“Recep ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: “Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)
3-Miraç Gecesi:
Recep ayının yirmi yedinci gecesi olan miraç, adını Hz. Muhammed (s.a.v.)’in miraç mucizesinden almaktadır. Miraç mucizesi İsra mucizesi ile birlikte değerlendirilir.
Kur’an, İsra mucizesini şöyle anlatır:
"Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir." (17.İsra-1)
Miraç mucizesini anlattığı kabul edilen ayetler şöyledir:
"Battığı zaman yıldıza andolsun ki; Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve batıla inanmadı. O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti. Ve üstün yaratılışlı (melek), doğruldu: Kendisi en yüksek ufukta iken. Sonra (Muhammed'e) yaklaştı,(yere doğru)sarktı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Andolsun onu, önceden bir defa daha görmüştü, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında . Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır. Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü." (Necm: 1-18)
İsra ve miraç mucizeleri, sahih hadislerde geniş bir şekilde anlatılmıştır. Miraç gecesi, kendisinde meydana gelen bu mucizeler nedeniyle önemli sayılmıştır.
4-Berat Gecesi:
Şaban ayının on beşinci gecesi olan bu zaman diliminde, bir yıl içinde olacak işlerin karara bağlandığı ve tövbe edenlerin affedildiği kabul edilir. Berat kandili ile ilgili olarak rivayet edilen iki hadis şöyledir:
1. “Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, o şöyle demiştir: Bir gece Rasûlullah (s.a.v.)’ın yanımda olmadığını görerek çıktım ve onu Baki’ mezarlığında buldum. “Allah ve Rasûlünün sana haksızlık etmelerinden mi korktun?” dediler. Ben de dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlü, hanımlarından birisinin yanına gittiğinizi zannetmiştim.” Bunun üzerine; “Allah, Şaban ayının yarısında dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar” buyurdular.” (Tirmizi-Siyam-39)
2. "Ali b. Ebî Tâlib (Radıyallâhü anh)’ten rivayet edildiğine göre; Resûlullah (Sallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur : “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, o gece ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü (on beşinci günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya en yakın göğe rahmeti ile tecelli eder, (o andan) fecir oluncaya kadar: Benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu? Ona afiyet vereyim (Beladan kurtarayım.) Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? (Onlara da istediğini vereyim), buyurur." (İbn Mace, İkamet-191)
Bu bilgiler nedeniyle berat gecesi önemli bir gece olarak kabul edilmiştir.
5-Kadir gecesi: Günü net olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesinin önemi, Kur’an’da açıkça anlatılmaktadır:
"Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar." (Kadir Suresi: 1-5)
Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu, tartışmasız olarak, görülmektedir.
Kandil Gecelerini Kutlamak Bid’at midir?
Bir şeyin bid’at olması için dinde olmadığı halde, dinde varmış gibi gösterilmesi gerekir.  Mevlit, Regaip, Berat, Miraç ve Kadir geceleri yukarıda anlatıldığı veçhiyle vardır; dolayısıyla anılan olaylar nedeniyle var olmalarının kabul edilmesi bid’at değildir.
Kandil ismi ise tarif açısından verilmiştir. Bu gecelere ait özel bir ibadet yoktur; böyle bir iddia, bid’at olur.
Mübarek zaman dilimleri olduğu anlaşılan bu gecelerde, her zaman yapılabilen ibadetleri, yapılmasına bir mecburiyet atfetmeden, daha çok yapmak ise bid’at değildir.
Kandil Gecelerine Ait Özel Bir İbadet Var mıdır?
Kandil gecelerine ait özel bir ibadet yoktur. Bütün gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen ibadetler, umulan bereket nedeniyle bu gecelerde daha fazla yapılabilir.
Kandil Gecelerini Nasıl Değerlendirmek Faydalı Olur?
Bütün gün ve gecelerimizi ve umulan bereket nedeniyle kandil gecelerimizi değerlendirmek için şu ibadetleri yapmaya gayret etmeliyiz:
1-Anne, baba, akraba ve öğretmenlerimizi ziyaret edip dualarını almak.
2-Sadaka vermek.
3-Nafile, kaza ve gece namazları kılmak.
4-Kur’an okumak.
5-Dini konuları okuyup öğrenmek.
7-Tefekkür ve tezekkürde bulunmak.
8-Dua etmek.
9-Geçmişimizin muhasebesini yaparak tövbe istiğfar etmek.
10-Bu geceleri oruçlu olarak karşılamak ve gecelerin gündüzlerinde oruç tutmak.
Allah (C.C.), hepimize, bütün günlerimizi rızası doğrultusunda geçirmeyi nasip etsin.
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 1 yıl önce yayınlandı. 2055 Defa okundu.