Kıymetli Kardeşim! Bu konuyu anlamak için, en güzel şekilde yaratılan bir varlık olarak, bazı hususları akıl ve tefekkür süzgeci ile özümsemek gerekir.
Ali Bozkurt

Ali Bozkurt

ali.bozkurt@kahtahaber.com

 Kıymetli Kardeşim!
Bu konuyu anlamak için, en güzel şekilde yaratılan bir varlık olarak, bazı hususları akıl ve tefekkür süzgeci ile özümsemek gerekir.
Allah, İnsanı En Güzel Biçimde Yaratmıştır:
İnsan, akıl sahibidir.
İnsan, düşünür.
İnsan, eşyanın isimlerini bilir ve konuşur.
İnsan, okur ve yazar.
İnsan, öğrenir.
İnsan, geleceğe dönük bir takım plan ve programlar yapar.
İnsan, hayal eder.
İnsan, rüya görür.
İnsan, sever ve nefret eder.
İnsan, takdir eder ve takdir edilmek ister.
İnsan, sever ve sayar, aynı zamanda sevilmek ve sayılmak ister.
İnsan, ikram eder ve ikram görmeyi bekler.
İnsan, güler ve ağlar.
İnsan, kendini geliştirir.
İnsan, çeşitli işlere ilgi duyar; öğretmen, mühendis, doktor, bilim adamı olmak ister. Yine kimi insan sanatkâr, kimi yönetici, kimi yazar olmak ister. Kısacası, toplumun ihtiyaç duyduğu hiçbir iş talipsiz kalmaz.
Allah, insanı çeşitli özelliklerle donatmıştır.
Allah, insana akıl ile birlikte irade (isteme, seçme ve tercih etme yeteneği) yani özgürlük (hür irade) vermiştir.
Sevgili Kardeşim!
Baştan beri yazılanlar, insanı nitelikleri açısından, şöyle özetlenebilir: Güzel bir şekil, akıl, duygu (his), beş duyu organı, değişik kabiliyetler ve özgür irade…
Kısacası Allah, kulunu ciddiye almış, onu çok güzel özelliklerle donatmıştır.
Hepsi bu kadar mı?
Hayır! Bir de sorumluluk var: Allah, insanı sorumlu kılmıştır.
Ciddiye alınmış olmanın en önemli göstergelerinden biri, sorumluluktur kuşkusuz. Allah, kulunu ciddiye alarak, ona akıl ve irade vermenin yanı sıra bir de sorumluluk vermiştir.
Sevgili Kardeşim!
Şimdi sıra şu can alıcı soruya geldi:
İnsan Nelerden Sorumludur?
İnsan, hangi işlere hür iradesiyle karar verip yapıyorsa, o işlerden sorumludur.
İnsan, elbette her şeyden önce, kendisine akıl ve hür irade veren Allah’a karşı sorumludur. Önce inanmakla, ardından da imanının gereğini yerine getirmekle sorumludur.
Allah, hem kulunu hem de kuluna yüklediği sorumluluğu ciddiye almıştır.
Allah, kuluna yüklediği sorumluluğu ciddiye aldığı için, her kulunun amel defterini hazırlamak üzere ikişer yazıcı melek görevlendirmiştir. Uyumayan, yorulmayan, acıkmayan, bıkmayan, yanlış yazmayan, hep doğruları kaydeden ikişer melek...
Allah, hem kulunu ciddiye alır hem de kulun kendi sorumluluğunu ciddiye almasını ister.
Sevgili Kardeşim!
Şunları Hiç Unutma!
Kul olmak, ciddi bir iştir.
Kul, hidayet üzere olmalıdır; kâfir, müşrik ve münafık olmamalı, mü’min olmalıdır.
Ayrıca mü’min olan kul, fasık ve facır olmaktan (emirleri yerine getirmeyip yasakları işlemekten) sakınmalıdır.
İnsanın bu dünya hayatı sona ereceği zaman, ruhu ölüm meleği Azrail tarafından teslim alınır.
İnsan öldükten kısa bir süre sonra berzah âlemi (kabir hayatı) başlar.
Berzah hayatının başlangıcında insanın münker-nekir melekleri tarafından sorgulanması vardır.
Bütün bunlar, Allah’ın kulunu ciddiye almasının göstergeleridir.
Ve kıyamet…
Ve kıyametten sonra mahşer…
Amel defterlerinin sağdan veya soldan verilişi…
Ve ilahi mahkeme (Mahkeme-i Kübra).
Ve ilahi mahkemenin özellikleri:
Hâkimi Allah’tır. Zaman aşımı yoktur. Deliller karartılamaz. İnsanların el, ayak, deri gibi organları, sahiplerinin aleyhine şahitlik yapar. Yalancı şahitler yoktur. Suçlara karşılık fidye kabul edilmez. Hesap, hızlı görülür; karar ertelenmez. Hükümü kesindir, temyizi yoktur.
Ve sırat köprüsü…
Sonra öncülerin ve amel defterleri sağdan verilenlerin sırat köprüsünden kolayca geçmeleri…
Sonra Araf’takiler…
Araf’takilerin bir bakıma cezalarının bir kısmını Araf’ta bekleyerek ödemelerinden sonra affedilmeleri…
Sonra amel defterleri soldan verilenler…
Gördüğün gibi Allah, kulunu ciddiye almıştır; hem günahını ciddiye almıştır hem de sevabını.
Allah kulunu o kadar ciddiye almıştır ki, ahirette onun için yerleşme yeri olarak dünya sınavındaki başarısına göre cennet veya cehennem isimli mekânlar hazırlamıştır.
Allah kulunu o kadar ciddiye almıştır ki, ahiret hayatı ebedidir.
Ya ebedi cennet hayatı, ya da ebedi cehennem…
Sevgili Kardeşim!
Şu Hususu Daima Hatırında Tut:
Allah, kulunu bu kadar ciddiye aldığına göre, kul da kendini ve dünya imtihanını ciddiye almalıdır.
İnsan olmak ciddi bir iştir.
Özgür irade sahibi olarak hayat sürdürmek ciddi bir iştir.
Kul olmak, ciddi bir iştir.
O halde kulluğunu ciddiye al.
Yaşadığın sürece, kulluğunda ciddi ol.
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 2610 Defa okundu.