Bilindiği üzere pek çoğumuz içinde bulunduğumuz çağı, bilgi   ve  teknoloji çağı olarak tanımlarız.
İbrahim Çolak

İbrahim Çolak

ibrahim.colak@kahtahaber.com

 Bilindiği üzere pek çoğumuz içinde bulunduğumuz çağı, bilgi   ve  teknoloji çağı olarak tanımlarız. Bu isimlendirmeyi   iletişimin çok daha hızlı ve kolay, teknolojinin de son derece kullanışlı ve ihtiyaçlara cevap  vermesine bağlarız. Ayrıca bu çağın getirdikleri ve götürdükleri insanlar tarafından eleştirilir kimi zaman boykot edilir kimi zaman da çağın gereksinimlerine adeta cevap veren teknolojiye,  boyun eğmek zorunda kalınır.


Bu durumda orta yolu bulmak mümkün müdür bilemeyiz fakat getirdiklerine ve götürdüklerine direkt     hoş  geldiniz  diyecek kadar bilinçsiz olmamamız gerekir zira bu bilinç, bilgi kirliliğinin hedefindedir. Bilginin   bu kadar hızlı olduğu bir zamanda doğru bilgiye ulaşmanın zor olduğunu söyleyebiliriz. İşte tam da herkesin doğru söylediğini iddia ettiği bu zamanda neyin doğru neyin yanlış olduğu tartışma konusu fakat bu tartışmalar doğruyu bulmaya ,  düşünmeye ,sorgulamaya yönelik değil de ötekileştirmeye ,ayrıştırmaya fikri üstünlük mücadelesine dönüşüyor bu fikri mücadele ekseriyetle din ve siyaset alanında yapılıyor.


Dini boyutunu ele alacak olursak : İslam, kaynaşmaya tanışmaya insani ilişkilerde sevgi saygı prensibiyle hareket etmeye sevkederken, fikri ve ilmi konularda üstünlük mücadelesi yerine, ilmin sorgulanmasını öğrenilmesini ve insanlar için faydalı hale getirilmesini buyurur. Slogan ve kalıplaşmış söylemlerle düşünmeden hareket, müslüman kişiliğinde olmaması gereken bir davranıştır. Bu davranışları,  zaman zaman sonradan pişman olsak da yapıyoruz maalesef . Mü’min,  aksiyon ve heyecan arzusunda olur tabii olarak , işte bu heyecan kur’an ve sünnetin buyruğundan  çıkarsa , rahmet peygamberimizin  .s.a.v  uygulamalarından uzaklaşırsa hele bir de akıl süzgecinden geçirilmez ise belli başlı birtakım slogan ve şahısların reklamından öte gidemez inandığı davası.


 Coğrafyamız işgal altındayken bu sloganlar kendi aramızda yükseliyor, kimilerimiz  kimilerimize "din öğretme" çabasına giriyor, oysa bu kutsal din  insanlığın varlığından süre gelmiş ve kıyamete kadar devam edecek aziz bir dindir cahil söylemlere ve sloganlara  ihtiyaç duymayacak kadar yücedir. Katı davranmayı takvadan sayıp, zaafları olan insanları tekfir etmeye kadar gidecek olan slogan ve söylemlerimiz İslam’a ve Müslümanlara ne gibi bir fayda sunacaktır ?


Herkesin kendisi gibi bakması , kendisi gibi düşünmesi için olmamalı tüm bu mücadele  ve sloganlar …
Sloganlar ilimle  yer değişmeli, mücadele de Müslümanlara karşı değil, küfre karşı olmalıdır. Müslümanlar olarak farklı fikir ve düşüncelerimize rağmen aramızdaki mutlak doğruların etrafında bir araya gelip kaynaşmadan daha güzel ne olabilir ki? Mutlak doğrularımızın başında Kur’an ve Sünnet gelir. Filan Müslüman şöyle düşünüyor diye ötekileştirip onunla mı uğraşacağız. Hülasa bu konular hepimizin konuştuğu konular olup fiiliyata geçmeyi bekleyen mühim konulardandır. O halde ötekileştirmeye ayrıştırmaya değil birleşmeye bütünleşmeye çalışmamız gerekir zira çoğunluk önemli olmayıp bu uğurda gösterdiğimiz çaba esas amaçtır.
Siyasi boyutunu ele alacak olursak: Bizler herhangi bir ideoloji benimseyebiliriz veya uzaktan izleyebiliriz olan bitenleri,  fakat burada da önemli olan yine karşılıklı sevgi saygıdır.Halkın birlik ve beraberlik içerisinde hayatını idame edebilmesi için bu ortamın oluşması şarttır. Bu konuda yine sloganlar  suları bulandıran unsurlardır. Teknolojinin siyasi etkisi sosyal medyada dolaşan yalan yanlış haberlerdir ne yazık ki bu haberler kutuplaştırmaya sevkediyor ve güzel insanlarımızı birlikten ve beraberlikten uzaklaştırıyor. Dolayısıyla  güzel insanlarımız bu ayrıştıran sloganları hakketmiyor  . Tartışmaların en iğrenç olduğu alandır siyaset, diğer konuda olduğu gibi bu konuda da zaafımız var tartışmak ideolojik üstünlük   kurma uğraşında olanların başvurduğu bir yoldur diyebiliriz.
İnsanların birlikte sevgi ve saygı içerisinde yaşadığı  bir dünya sevilmez mi?


Bu kirli bilgileri sevgi ve  saygımızla temizleyeceğimize inanıyor sizleri Allaha emanet ediyorum .


Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur…  


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 2845 Defa okundu.