Kur’an ve sahih sünnete ters sayısız uyduruk uygulamaları, din diye sunanlar; zaman zaman rüyalarla, uyduruk menkıbelerve uçan kaçan insanlarla çoğu insanımızı etkisi altına alarak, zamanla bir kült lider ortaya çıkardılar…  Bu yapı sorgulamanın, eleştirmenin ve aksi düşünmenin önünü kapatarak “dini” otoritesini korumayı başardı fakat bu yazımda fetö terör örgütünün özelliklerini yazmayacağım ; bu yazıda inançolarak neredeysefetö gibi olanları; kült liderleri ve bu liderleri referans alan kişileri yazacağım inşallah.
İbrahim Çolak

İbrahim Çolak

ibrahim.colak@kahtahaber.com

 Kur’an ve sahih sünnete ters sayısız uyduruk uygulamaları, din diye sunanlar; zaman zaman rüyalarla, uyduruk menkıbelerve uçan kaçan insanlarla çoğu insanımızı etkisi altına alarak, zamanla bir kült lider ortaya çıkardılar…
 Bu yapı sorgulamanın, eleştirmenin ve aksi düşünmenin önünü kapatarak “dini” otoritesini korumayı başardı fakat bu yazımda fetö terör örgütünün özelliklerini yazmayacağım ; bu yazıda inançolarak neredeysefetö gibi olanları; kült liderleri ve bu liderleri referans alan kişileri yazacağım inşallah.
Sorgulamamanın, düşünmemenin kuran ve sahih sünnete ters düşen uygulamaların ve uyduruk menkıbelerin, dinin yanında “liderlerin” kutsanmaların ürünü olarak ortaya çıkan kişilere sonsuz itaat, aziz dinimizin çok uzağında yaşamamıza neden oldu…
Beşer olarak tek adama, tek kitaba indirgenen dini anlayış “tek adam”a yüklenen ismet sıfatıyla yeni fetöcülerin alt yapısını oluşturmaya başladı…
Alt yapıya kaynak sağlayan bazı sözlü ve yazılı medya grupları gerekli yardımları  sağlıyor maalesef . Bugün televizyonu açtığımızda çörek otuna isnat edilen neredeyse ölümsüzlük iksirinin arkasında dini referans alıp, insanların dini duygularını sömüren , %100 şifa garantisi veren, din tüccarlarını görürüz… 
Televizyonda satılan çakma çin malı telefonu bile din tüccarlarının ekran arkasına koydukları dini figürler ile inşallah’lımaşallah’lı takvalı konuşmalarla insanların dini duyguları sömürülerek ticarete dönüşmektedir. Muska ,terlik,yanmaz kefen ticareti yapanlarda insanların dini duygularını sömüren şahsiyetlerdir…
Bizim buralarda belli başlı mezarlardan alınan toprağın “tevrık”statüsünü alması din tüccarlığının ve duygu sömürüsünün nedeni olarak ortaya çıkmış diye düşünüyorum muskaların yirmişer liraya satıldığı bir yerde toprağı kutsamak kaçınılmaz olur elbet.
Dini duyguları sömürmenin fetö ile ne alakası var diye soracak olursanız şöyle diyebiliriz: Bizim buralara “sakallı cübbeli” bir adam geldi; muska ticareti yapar,çok iticidir  ama köylülerin sakala ve cübbeye atfettiği kutsiyet, o kişiyi de kutsal hale getirdi adam bakkaldan cebine şeker atıp bir yerde toplanan köylüye “tevrık” / okunmuş diye verdi ve insanlar da ona itaati eksik etmedi her söylediği din oldu…
Belli başlı dini kavramların slogana dönüşmesi, beraberinde yüzlerce fırkaya ayrılmış ümmet profiliortaya çıkardı fakat bunu sorun olarak görmeyenler kendilerini “fırkayı naciye”/kurtulmuş fırka olarak tanıtanlardır.
Kutsanmış liderlerin dini anlayışını radikal bir ideoloji haline getirenler, liderlerin fırkayı naciye olarak müjdeledikleri kimselerin, kendileri olduklarınıöğrendiklerinde kült liderlere olan itaatleri artıkça artmaktadır…
Sıratta kendilerinden olanları kurtarmak için beklemeye inanmak, bilmem kimi olmayanın kimi şeytandır demek hepsi bir kült psikolojisinin tezahürüdür…
 Din,  ne bir insana, ne kuran gibi denilen bir kitaba ne de tek bir külliyata indirgenemez aziz dinimiz tüm bu iftiralardan uzaktır elhamdülillah…
Hülasa: Yeni fetöcülerin ortaya çıkmaması için Kur’an ve sünnet eksenli yolun takibi yetmektedir. Bu yol, sıratı müstakim yoludur; bu yolda kişilerin kutsanması onlara ismet sıfatının isnadı ve kişilere sonsuz itaat yoktur bu yolda kişiler Allah için sevilir sonsuz itaat sadece Allah’a yapılır…
Hamd  alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.
 
 
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 1 yıl önce yayınlandı. 4558 Defa okundu.