Rişvan aşireti Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Antep, Haymana, Konya, Cihanbeyli, Kulu, Antakya, Mersin, Adana ve Maraş, Elazığ, Kırşehir bölgelerine dağılmış bir aşirettir.
Kawa Demircioğlu

Kawa Demircioğlu

jiyan_samsur@hotmail.com

 Rişvan aşireti Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Antep, Haymana, Konya, Cihanbeyli, Kulu, Antakya, Mersin, Adana ve Maraş, Elazığ, Kırşehir bölgelerine dağılmış bir aşirettir. Bu aşiretin bir sürü kolu vardır. Hacı Bedir Ağa'nın soyu Rişvan aşiretinin "Zürevkan Kolu"dur.Bu aşiretin kökeni Ankara Haymana'da yaşayan Mir Mehmet'e kadar dayanır.
Bunun soyundan gelen Büyük ve Küçük Osman kardeşler Tunceli'ye gelip yerleşirler. Daha sonra ise bu iki kardeşin ölmesinden sonra Büyük ve Küçük Hüseyin Beyler Tunceli'yi terk ederek Sincik'e gelip yerleşirler.
Hayvancılıkla uğraşarak burada geçimlerini sağlarlar. Kölük (şu an ki Kahta) da oturan Mıçgori ailesi bunları kendi köyüne davet eder. İşte Rişvan aşiretinin bu üyeleri Kölük'e yerleştikten sonra bu bölgede hakimiyet kurmaya başlarlar. Bu yörenin aşiret reisleri ile kız alıp verme politikası ile iyi geçinip güçlenirler.
Aşiret reisi Hacı Hüseyin bir suikaste kurban gidince Hacı Bedir Ağa aşiretin başına geçer. Hacı Bedir Fırat 1872 yılında Kahta'da doğmuştur, büyük toprak sahibi ve askeri güce sahiptir. İyi bir Kürt siyasetçisiydi ve Mustafa Kemal Hacı Bedir Ağa'yı çok severdi.
Bu aşiret 21 kola ayrılmıştır. Rişvan aşireti bu gücü ile Halife'nin ve Padişah'ın yanında olmasına rağmen, Kurtuluş Savaşında Atatürk'ün en yakın destekçisi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu'ya geçmiş ve milli mücadele için çalışmalar yapmaktadır. Erzurum Kongresinden sonra Sivas Kongresi yapılacaktır.
Ancak İstanbul hükümetinin başında olan Damat Ferit Paşa İngilizlerin de baskısı ile bu kongreyi engelleyip, M. Kemal'i tutuklamak ister. Bunun için Harput valisi Ali Galip, İngiliz binbaşı Novil, Bedirhanilerden Kamuran, Cemil ve Celadet ve silahlı taraftarlarının Sivas Kongresi'ni basarak Mustafa Kemal'i yakalamak için Malatya valisi Bedirhanlı Halil Bey'e gelirler.
Kısaca Mustafa Kemal kolordular vasıtası ile bütün askeri tedbirleri alır. Bu gurup yakalanacağını anlar ve Kahta'da ki Hacı Bedir Ağa'nın yanına giderler, Mustafa Kemal'e yapılacak olan hareketi anlatırlar, maksat Sivas Kongresi'ni dağıtmaktır. Hacı Bedir Ağa bunlara karşı çıkar ve bu durumu M. Kemal'e bildirir.
Hacı Bedir Bey'e kendilerine yardım etmeleri ve Mustafa Kemali Teslim etmesi halinde Osmanlı kendilerine  Kürdistanı teklif edildiği söylenilir. Bu teklif Karşısında Hacı Bedir Ağayla Kürdistanda kimin başkan olacağı konusunda mutabakat sağlanmadığı için Hacı Bedir Ağa Mustafa Kemal'den yana tavır alır. Hacı Bedir Bey bu bölgenin en büyük sivil gücüne (aşiret ordusuna) sahip idi. Bu hareketi ile bir anlamda Mustafa Kemal ve Sivas Kongresini kurtarır. Yapılacak olan suikastı engeller. Artık Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'nin bu aileye büyük bir borcu vardır, bu borcunun karşılığını da şöyle öderler. Mustafa Kemal Hacı Bedir Ağa'yı çağırır, aralarında şöyle bir konuşma geçer:
"Bunca hizmetten sonra seni çok zorlu bir hizmet beklemektedir, seni Malatya'dan milletvekili yapmak isterim." (Adıyaman ve Kahta o zaman Malatya'ya bağlı idi.)
Hacı Bedir Ağa Mustafa Kemal'e;
"Paşam ben okuma yazma bilmem" Deyince! Mustafa Kemal:
"Keşke herkes cahil olup ta senin kadar bu vatana hizmet vermiş olsaydı ve seni mecliste görmek isterim der."
Artık Hacı Bedir Ağa birinci mecliste Malatya milletvekili olur. Yine ikinci dönem Malatya milletvekilliği yapar, üçüncü dönem İsmet İnönü onu listeye almaz, Çünkü yeni yasalara göre okuma ve yazması olmayan Mebus olamazdı. İsmet İnönü; İzmir milletvekili olarak meclise giriyor. İkinci dönem Hacı Bedir Ağa yani ikisi de Malatya milletvekili olarak meclise girerler. Hacı Bedir Ağa Malatya'da çok sevilen biriydi. Bu da İnönü'yü rahatsız ediyordu. Bu nedenle üçüncü dönem Malatya Milletvekili listesini hazırlayan İnönü, Hacı Bedir Ağa'nın adını listeye koymuyor. Bu liste Atatürk'ün önüne geldiğinde Hacı Bedir Ağa'nın ismini listede görmeyince nedenini soruyor.
İnönü de Paşam: 'Hacı Bedir Ağa istemedi'' diyor. Atatürk de 'İstemese bile sen yazacaktın' diyerek İnönü'yü sert çıkışlarda bulunarak kızıyor. Sonra da Hacı Bedir Ağa Kars milletvekilliğine yazıyorlar. Ve Meclis'te bir dönem Kars Milletvekili olarak Görev Alıyor. Milletvekili kanununu Mustafa Kemal Atatürk onun için değiştirir: "O zaman yasaya şöyle hüküm ekleyin der: Okuma yazma bilmeyen milletvekili olamaz, el gayrı "Okuma yazma mecburiyeti vardır (Çemişgezek (Tunceli) milletvekili Diyab Ağa ve Hacı Bedir Ağa hariç)" şeklinde bir ifade yazdırarak muaf tutulur.
Ve Hacı Bedir Ağa 1. ve 2. dönem Malatya, 3. dönem Kars milletvekilliği yapar. Hacı Bedir Ağa üç yüz atlısı ile Antep savunmasına da katılır. 1921'de sadece 23 kişide bulunan "istiklal madalyası" ile ödüllendirilir. Hacı Bedir Ağa hep Mustafa Kemal Atatürk'e destek olmuştur.
Hacı Bedir Ağa 9 çocuk babasıdır. Ondan sonra Oğlu Hüseyin Fehmi Fırat üç dönem milletvekillik ve Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği yapmıştır. Diğer oğlu Ali Fırat'ın oğlu Dengir Mir Mehmet Fırat, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı, XXI. Dönem Adıyaman, XXII. Dönem Mersin, XXIII. Dönem Adana Milletvekilidir.
Kızı Bedriye Turanlı'nın oğlu Mehmet Sırrı Turanlı XI.dönem Adıyaman milletvekilliği ve Adıyaman senatörlüğü yapmıştır.
 


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 7182 Defa okundu.