Ülkenin bu kadar ağır ekonomik ve siyasal sorunları ancak ortak değerleri olan siyasi partiler ile birlikte çözülebilir. Hiç bir ortak değer ve paydası olmayan siyasi partilerin bu sorunları çözemedikleri ve çözemeyecekleri bir gerçektir.
Kemal Çetinkaya

Kemal Çetinkaya

kemalcetinkaya@kahtahaber.com


 İttifak: Bir konuda, ortak bir gayede anlaşma; fikir birliği etme, uyuşma, bağdaşma. Birleşme, birlik. Söz birliği.

Bir ittifak halklar, gruplar ya da egemen devletler arasında ortak faydayı sağlayacak karşılıklı çıkarlara dayalı kurulmuş ilişkilerdir. Bu ilişkiler gizli ya da ilan edilmiş haliyle yürütülebilir. İttifak üyelerinin her biri müttefik adını alır. 

Ülkemizde CB sistemine geçinceye kadar parlamenter sistem ile ,siyasi patiler seçime gider ve en çok oyu alan siyasi parti ya tek başına veya  başka bir parti  ile beraber koalisyon kurarak hükümet oluştururlardı.

Ak Parti iktidarı da CB sistemine geçinceye kadar tek başına aralıksız bir şekilde Başbakanlık sistemiyle ülkeyi idare etti.

CB sisteminde çoğunluk arandığında yani 50+1 gerekli olduğu için partinizin oyu tek başına iktidar olmaya yetecek seviyede değilse ,başka bir parti  veya partilerle beraber bir ittifak içerisinde hareket etmeniz gerekir.

Bir ittifakın başarılı olması için o ittifakı oluşturan bileşenleri arasında sosyal, siyasal ve ekonomik konularda  ortak bir  paydada birleşmeniz gerekir. Eğer ortak paydalarınız yoksa bu temel sorunları çözmede yetersiz kalınabilir.

Cumhur ittifakını oluşturan Ak Parti, MHP,BBP,VP ve diğer aktörlerin ülkenin temel  sorunları olan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda pek ortak bir paydaları yoktur.

Cumhur ittifakının ortak temel noktası başta Kürt sorunu olmak üzere, hak ve özgürlükler ile insan hakları ,demokrasi ve adalet anlayışında ,demokratik yol ve yöntemler yerine askeri ve güvenlik tedbirleriyle bu sorunları çözme çalıştıkları görülmektedir.

Cumhur ittifakının bu güvenlikçi anlayışı ülkenin hiçbir sorunun çözmediği gibi, mevcut sorunlar daha da derinleşerek içinden çıkılmaz bir hale geldi.

Son altı aydır ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlar, dövizdeki aşırı dalgalanma, fiyat istikrarsızlığı hayat pahalılığı  ve yüksek enflasyon bunun açık göstergesidir. Ne yazık ki bu sorunlar daha da derinleşmekte toplumun büyük kesimin alım gücü düşmekte ve hayat pahalılığı devam etmektedir. Petrol fiyatları, elektrik ve doğal gaza yapılan aşırı zamlar da bunların göstergesidir

Cumhur ittifakını oluşturan bileşenleri arasında ekonomik ve sosyal sorunları çözmede ortak bir irade ve uyum söz konusu değildir. 

Diğer bir ittifak olan Millet ittifakını fiili oluşturan siyasi partiler CHP,İP,SP,DP ve fiili olarak ittifakın içerisinde olmadığı halde millet ittifakıyla beraber hareket eden Deva ve Gelecek Partisi ile ittifakın dışında yer alıp, muhalefet ile birlikte hareket eden HDP ve diğer aktörlerden oluşmaktadır.

Millet ittifakını oluşturan siyasi partiler ve muhalefet blokunun ülkenin temel sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların çözümünde ortak bir paydaları bulunmamaktadır.

Millet ittifaktı ve Muhalefet blokunu oluşturan siyasi partilerin tek ortak noktası Erdoğan ve Ak Parti karşıtlığında birleşmektedirler.

Ulusalcı, laik, Atatürkçü ve solcu bir CHP, Milliyetçi, ulusalcı ve biraz liberal İP ,muhafazakar ve İslamcı SP, liberal sağcı bir DP ,muhafazakar İslamcı bir GP, liberal, muhafazakar ve demokrat bir Deva ve Kürtçü ve solcu bir HDP ile bu ülkenin dış politikası, ekonomik ,siyasal ve sosyal sorunların nasıl ve ne şekilde çözüleceği bir muammadır.

Cumhur ittifakının ülkenin temel sorunlarını ve dış politikayı çözemediği ve çözemeyeceği bir vakadır. Millet ittifakı ve muhalefetin ülkenin temel sorunlarını ve dış politikayı hangi anlayış ve argümanlarla çözeceğini kamuoyuna açıklaması gerekir.

Ülkenin dış politikasını oluşturan temel sorunlarından olan , komşular ile sorunlar, Ermenistan, Kıbrıs, Yunanistan ve Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki temel sorunları millet ittifakını oluşturan ana aktörler  CHP ile İyi Parti hangi  yöntem ve metotla çözecektir.

Ülkenin temel siyasi sorunların biri olan ve adeta kangren halini alan Kürt sorununu millet ittifakını oluşturan aktörler  hangi yol ve yöntem ile nasıl çözecekler .Ak parti iktidarı döneminde başlatılan çözüm sürecini dahi ihanet olarak kabul eden bir anlayış bu sorunu çözemeyeceği acı bir gerçektir.

İttifakları oluşturan siyasi partiler kendi parti programını ve projelerini tek başına uygulama alanı bulamadıkları için ittifakın temel çerçevesi içerisinde hareket teme mecburiyeti içerisinde kendilerini his etiklerinden dolayı temel sorunların çözümünde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Cumhur Başkanlığı Sistemi ve İttifakların ülkenin temel ekonomik sosyal ve siyasal sorunları çözmede yetersiz kaldıklarını, bu temel ve ağır sorunları çözemeyecekleri geçen  zaman hepimize acı bir şekilde ve ağır bir bedel ile gösterdi.

Ülkenin bu kadar ağır ekonomik ve siyasal sorunları ancak ortak değerleri olan siyasi partiler ile birlikte çözülebilir. Hiç bir ortak değer ve paydası olmayan siyasi partilerin bu sorunları çözemedikleri ve çözemeyecekleri bir gerçektir.

İttifakların toplumu kutuplaşma ve ayrışmadan başka bir işe yaramadığı ,bu kutuplaşma ve ayrışmanın da başta iktidar ve ana muhalefet partisinin işine yaradığını ,toplumun da bu kutuplaşmadan zarar görerek bedel ödemektedir.

İktidar ve muhalefetin seçim sürecine girmeden bir an önce seçim sistemi ve başkanlık sistemin değiştirilmesi için yasa çıkararak ,önümüzdeki yapılacak erken veya olağan seçime her siyasi partinin kendi parti tüzüğü ve parti programına göre seçmenin önüne çıkarak seçmenden destek istemesi ve ülkenin temel sorunlarını hangi yol ve yöntem ile hangi kaynaklar ile yönetecekleri halka deklare ederek ,sandıkta çıkan halk iradesine göre  yeni hükümetin oluşması ile mümkündür.

İttifaklar arasındaki çekişme ve kutuplaşma toplumu ayrışmakta ve sorunlar giderek ağırlaşmakta ileride tedavisi ve çözümü daha da zor bir hal alarak toplumun her kesimi bu ağır bedelleri ödemek zorunda kalabilir.

                               Kemal ÇETİNKAYA

                                  24 Ocak 2022

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 8 ay önce yayınlandı. 429 Defa okundu.