Sermayekté... léçiserma ye! Çille ye, û belekîyêberféhene li der- doraKoliké . Em çendheval ketin ré ûdimeşin. Rékadûr e. Rêyamabeyna Kolik (Kâhta) û GextaKevin…
Mehmet Cömert

Mehmet Cömert

mehmet.comert@kahtahaber.com


HÛN KÎJAN PARTÎNE XWARZÊ?

 

   Sermayek té... lé çi serma ye! Çille ye, û belekîyê berfé hene li der- dora Koliké . Em çend heval ketin ré  û dimeşin. Réka dûr e. Rêya mabeyna  Kolik (Kâhta)  û Gexta Kevin…

    Ev ré bi temamî  24 km ye.   Îcar di ser berfa li erdé da jî bayekî cemidî  dihat. Bakûrekî bé hûde hebu. Beré me li bakûr e,  û em bi alî çîyanda gavan davéjin. Bâyé cemidî li enîya me dixe û serçav lime sor bûn e. Ne di ningé me da gûre, ne di desté me da lepik, ne  jî solén  me potîn bun. Mîrata ew sola lastikî,   lingé me havînan jî, zivistanan jî téde dişewitîn.  Zivistanan, herriya sor bi wan lastikan ve dizeliqî û giran dibûn. Carnan   ji giraniya herrîyé,  sol ji pîyé me derdiketin. Ew quzzulqurta herriya sor, wekî benîşt bi meriv digirt û bernedida. 

  De ka béjin, çi îşé we hebû di vé serma û seqemé da, û  çi ji we qewimî bu, çima hun di vé ré da ketibûn vî halî ? Belé keko, em ne seydvanén ku  derketibun seydé, ne jî leşkeré ku diçun herbé bûn.  Na welle.. lé tené  em  şagirt û telebé dibistan a (Ortaokul)  Koliké bûn.  Dema ku  mekteb diket tetilan, yan jî di dawîya hefteyan da, carna  em diçûn gundé xwe. Em zarok bûn, me bîrîya dé û bavé xwe û gundé xwe dikir. Ê de wî zemanî vesait mesait jî tine bun. Hebana jî, ka pere ku em lé sûwarbuna? 

  Baş té bîra min, ereboka gundé me  hebû. Lé qey me karibû li sûvarbe ! Dû panqinot û niv (2.5). Ka di berîka me da hebû   ew pere?!  Rebené bavo wé ew pere li çi tiştî peyda bikira!  

   Zevîka béj û beyar, çend heb kuleké pez û devar.. Tinebû tiştekî ku pere bikira li çarşî û bazar. Hey hewar û hey hevar !!  

 

     Em leq bi leq dimeşin, lé serma cemidî dev li me çirandibu.   -xelqé  Koliké dizanin- em gihaştibun cîhé kû jéra té gotin 'Guza Qewirandî'.  Ê ya rast, me tu gûz mûz li wan deran nedîtî bun; lé nizanim çima ji wé der ra ew nav hatibu danîn.  Kanîk  û -ez ne xilafbim- du heb daré tuyé li ber kaniyé hebun.

   Me guza qewirandî' derbas kiribu û em gihaştî bun seriyé Qiracé Eluté. Ê de ji ber ku der- dora qirac vekirî bu, ba zédetir dihat. Ji bo ku em xwe ji ba biparizin  me xwe dida paş hevûdin û bi wî awayî em dimeşîn. Çikke çika dev û dirane me bu.

   Me di vî halé ne xweş de ré gav dikir, lé rewşa me qe ne xweş bu. Bi rastî min bawer nedikir ku em é bigîhîjin mala xwe û gundé xwe. Ez hindikî fikirim û min pilanek ji bo xwe çékir:  Çend km wéda gundek hebu;  gundé Markig é. Li wé der merivén me hebun. Min ji xwe re got ez é îşev herim ba mervé xwe û şeva xwe li cem wan derbas bikim û sibé bi xér û sılametî beré xwe bidim Gexte a xopan. Bi van xevn û xeyalén xweşik hinekî ruh hate cané  min û  min seré xwe rakir û li pişt xwe méze kir.

   O hoo… çi bibinim ez ! Welle xwadé li me hat rehmé ..! Hevalén min li pişiya min dimeşin. Mîna heman mizgînî da wan:  

- Hevalno, ka hele carekî binirin li paş xwe! Tevan vegerin û li paş xwe méze kirin.Tişté ku li pey me dihat temamî hevalan ji kéfxweş kiribu.

 Merivekî  Alikî (Eşira Alikan) pénc heb qatir bi wî ra  û li pey me dihat. Mérik li qatira péşin suwar buye û her çar qatir é din jî li pey wî ne.  Ê xuya ye kû vî merivî bi van qatiran êzing birine  Koliké; ézingé xwe firotine û vedigere mala xwe'.   Min di dîlé xwe da got, eger em teklifa sûvarbuna qatira li vî mervî bikin, wê me neşkîne.

   Û bi lez ez parikî nézi mêrik bum û min got: Apo em karin li qatiran suvarbin? Em telebe ne û diherin Gexta Kevin.Tu tu karibî hetta Pira Genderé me suwar bikî rind e.Te ew berf û serma dîtîye, em ketin bexté te tu alî me bike kû em bi silametî bigîhîjin mala xwe.

   Mérik şepqa wî di ser çavé wî de û seré xwe di alî me da çexkir û li me néhirt. Qederekî sekinî, bi dengekî bilind got:

-Hun telebe ne?

-Eré

 -Hun kî derî ne?

-Em Gexti  ne

-Hee.. Gextî !

-Hun kîjan partî ne xwarzé ?

Hevalékî me î xévik devé wî nesekînî û got:

 -Em partiya Ecevit'in.

-Hee Ecowît..

Mérik li ser qatiré  mirûzekî tirş avéte me û bi devoké çiyayî  zifek(çér) jî di serda kir:

 'Hey.. ez di kûvika Ecowit va....'

Demekî sekini, qatira xwe ço kir û seré xwe di ali me da çexkir û got:

 -Hun lé suwar bûn ..!!!  

Ez mabum şaş.. çima ev zilamé alikî ew qas bi siyaseté ra eleqedar bu gelo?  

Min bi qehr jé pirsî:

-Ê lé, tu kîjan partiyî apo?

 Bersiwa ku mériké alikî da min jî balkéş bu:

 -Em edaletin edalet.. Partîya mala Heci Begé...  

 

Hevalekî me î jîr û zana ji bo ku xemgînîya li ser me rake, ew şîreta bapîran li me kir:

'Bimeşin hevalno, em İzolî ne, minneta méré alikî nakşînin. Siwaré hespa xelqé tim pîye ye'. 

 

 

 

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 1 yıl önce yayınlandı. 6717 Defa okundu.