Bölgemiz, ilk uygarlığın  temelini  oluşturan  Mezopotamya sınırları içersinde yer alan geniş ve bereketli topraklara sahiptir.
Mehmet Fatih İnan

Mehmet Fatih İnan

mfatih.inan@kahtahaber.com

Bölgemiz, ilk uygarlığın  temelini  oluşturan  Mezopotamya sınırları içersinde yer alan geniş ve bereketli topraklara sahiptir. İlk uygarlıklar bu topraklarda tarımla birlikte yerleşik hayata geçerek köy,şehir gibi yerleşim yerleri kurulmuştur.  Yerleşik hayatla birlikte sosyal ve ekonomik yaşamın temelleri atılmıştır.
Tarihten günümüze süregelen tarım, insanlık tarihinin temel ekonomisini ve yaşam tarzını oluşturmuştur. Ekonomik güç toplumsal güce dönüşmesiyle birlikte insanlık yeni ekonomik arayışlara yönelmişlerdir .
Bu arayışlar günümüze kadar devam eden sermeye savaşlarını başlatarak yer altı ve yer üstü  doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.   
Bununla birlikte bu kaynakları işleyebilme ,pazarlama sektörünün bileşenleri sanayi olarak nitelendirilmiştir. Sanayi ile birlikte tarımın iş gücünün önemi artarak tarımın önemi giderek azalmaktadır.
Sanayide kullanılan makineler insan gücünü kısmen  ortadan kaldırarak iş gücünü önemsiz hale getirmiştir ve insanlık topraktan ,doğadan uzak bir biçimde yaşamsal alanını daralmıştır.
 Yerelde  Adıyaman ilimizi baz aldığımızda ;   geniş ve verimli topraklara sahip olmamıza rağmen,tarım alanlarımız her geçen gün yerini ,inşaat ve sanayi alanlarına bırakmaktadır.
Toplumumuz , tarımdan uzaklaştıkça sanayi sektöründe iş gücü olarak zor şartlarda çalışmaktadır.
Ne yazık ki Adıyaman sektörel bazda tekstil in ötesine geçememiş bir sanayiye sahipken ,çalışma saatlerinin uzun süreli, kazancın düşük olması bu sektör çalışanlarını da farklı arayışlara iterek Mevsimlik işçiliğin artış görmesine sebep  olmuştur .
Mevsimlik  işler kısa süreli göç dalgaları oluşturarak  ekonomik,eğitim ,sosyal anlamda bir çok problemlere neden olmuştur.
İlimizde tarımın iyileştirilmesi amacıyla yapılan projeler , destekler,eğitim faaliyetleri bu sorunları ortadan kaldırarak ilimiz ekonomisine büyük katkı sunacaktır.
Unutulmamalıdır ki toprak en büyük yatırımdır.


Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 2 yıl önce yayınlandı. 10433 Defa okundu.