1933 yılında tamamı Latin harfleriyle yazılmış yeni bir kılavuz yayımlar. Ancak bu kaynak da önceki gibi sadece köy ve üstü yerleşimleri kapsar.
Mustafa Kayahan

Mustafa Kayahan

mustafa.kayahan@kahtahaber.com


Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin sınırları içinde kaç yerleşim yeri olduğu, bu yerlerin ad ve idari niteliklerini kapsayan derli toplu bir kaynağın olmadığı bilinmektedir.

 Zamanın Dahiliye Vekaleti, elde bulunması gerekli olan söz konusu yerleşimlerin 1928 yılında Arapça Alfabe ve Fransızca transkripsiyonlu bir “meskûn yerler kılavuzu” yayımlar. Kılavuzda “köy” ve daha üst birimlerin isimleri verilmiş ancak “mezraa”, “kom” (gom) gibi küçük birimler listeye alınmamıştır.

1933 yılında tamamı Latin harfleriyle yazılmış yeni bir kılavuz yayımlar. Ancak bu kaynak da önceki gibi sadece köy ve üstü yerleşimleri kapsar.

Tek haneli bir yerleşimin bile dışarıda bırakılmadığı en kapsamlı “yerleşim yerleri kılavuz” 1946 yılında yayımlanır. Bu yazıda söz konusu Kılavuzda yer aldığı halde günümüz gençliğinin adını bile bilmediği Kâhta ilçesine bağlı yerleşim yerlerinin listesini aktaracağım.

Listede, epeyce hacimli bir kitap (iki cilt) satır satır taranarak Kâhta’ya bağlı yerleşimlerin tespiti yapılıp listelenmiştir. Çalışmada kitapta verilen yazılışlara, bariz hatalar olmadıkça müdahale edilmemiş; şayet düzeltme yapılmış ise bu mevcut yazımın yanına ilave edilmişti.

1946 YILI KÂHTA İLÇESİ MESKÛN YERLERİ ve İDARİ BAĞLILIĞI

Sıra No

Adı

Niteliği

Köy Muh.

Bucağı

İlçesi

İli

1

Tokaris

Bucak

 -

 -

Kâhta

 Malatya

2

Alut

Bucak

  -

  -

Kâhta

Malatya

3

Narince

Bucak

  -

  -

Kâhta

Malatya

4

Sincik

Bucak

  -

  -

Kâhta

Malatya

5

Akçamezra

Mezraa

Çıralık

  -

Kâhta

Malatya

6

Mamaza

Mezraa

Kracaviran

  -

Kâhta

Malatya

7

Hallan

Mezraa

Pirot

  -

Kâhta

Malatya

8

Nehik

Mezraa

Pirot

  -

Kâhta

Malatya

9

Kirkıran

Mezraa

Şeyhbaba

  -

Kâhta

Malatya

10

Sekük

Mezraa

Şeyhbaba

  -

Kâhta

Malatya

11

Tıbıl/Tibil

Mezraa

Şeyhbaba

  -

Kâhta

Malatya

12

Örselek

Mezraa

Zeytun

  -

Kâhta

Malatya

13

Karacaveran

Muhtarlık

 

  -

Kâhta

Malatya

14

Aroket/Ariket

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

15

Bibo

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

16

Bircik

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

17

Bizirin

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

18

Çıralık

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

19

Dargir/Dargır

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

20

Haşik

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

21

Hemzeyin

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

22

Kayraş

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

23

Mazil

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

24

Pirot

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

25

Salah

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

26

Susyan/Süsan

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

27

Şeyhbaba

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

28

Tırpal/Terpal

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

29

Zerni

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

30

Zeytun

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

31

Alut

Muhtarlık

  -

  -

Kâhta

Malatya

32

Çarhenek

Mezraa

Çatbahçe

Alut

Kâhta

Malatya

33

Çevcük/Çavçük

Mezraa

Çatbahçe

Alut

Kâhta

Malatya

34

Çortenek/Çortnak

Mezraa

Eskikâhta

Alut

Kâhta

Malatya

35

Horik

Mezraa

Eskikâhta

Alut

Kâhta

Malatya

36

Pamlık

Mezraa

Eskikâhta

Alut

Kâhta

Malatya

37

Kilisik

Mezraa

Hopak

Alut

Kâhta

Malatya

38

Kan

Mezraa

Karadut

Alut

Kâhta

Malatya

39

Darberi

Mezraa

Keferme

Alut

Kâhta

Malatya

40

Kalan

Mezraa

Keferme

Alut

Kâhta

Malatya

41

Kilise

Mezraa

Keferme

Alut

Kâhta

Malatya

42

Seküyan

Mezraa

Keferme

Alut

Kâhta

Malatya

43

Berazi

Mezraa

Kergürek

Alut

Kâhta

Malatya

44

Çayır

Mezraa

Kıran

Alut

Kâhta

Malatya

45

Hacıyaman/Hacıyan

Mezraa

Kıran

Alut

Kâhta

Malatya

46

Şahkolu/Şakulyan

Mezraa

Kıran

Alut

Kâhta

Malatya

47

Askeran

Mezraa

Tavsi

Alut

Kâhta

Malatya

48

Bostin/Postin

Mezraa

Tavsi

Alut

Kâhta

Malatya

49

Çingil

Mezraa

Tavsi

Alut

Kâhta

Malatya

50

Kakşir

Mezraa

Tavsi

Alut

Kâhta

Malatya

51

Kodan ????

Mezraa

Tığınkar

Alut

Kâhta

Malatya

52

Rezan

Mezraa

Tığınkar

Alut

Kâhta

Malatya

53

Şamik/Şamük

Mezraa

Tığınkar

Alut

Kâhta

Malatya

54

Çat

Mezraa

Yusufan

Alut

Kâhta

Malatya

55

Dol

Mezraa

Yusufan

Alut

Kâhta

Malatya

56

Kömalı

Mezraa

Yusufan

Alut

Kâhta

Malatya

57

Çatbahçe

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

58

Eskikâhta

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

59

Hopak

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

60

Keferme

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

61

Kergürek

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

 Malatya

62

Kıran

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

63

Tavsi

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

64

Tığınkar

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

65

Yusufan

Muhtarlık

  -

Alut

Kâhta

Malatya

66

Biriman

Köy

Bervedol

Narince

Kâhta

Malatya

67

Bekiran

Köy

Biyangu/Piyanko

Narince

Kâhta

Malatya

68

Pamlık

Köy

Keferdiş

Narince

Kâhta

Malatya

69

Karaman

Köy

Kitiş

Narince

Kâhta

Malatya

70

Halice

Mezraa

  -

Narince

Kâhta

Malatya

71

Teziyan

Mezraa

  -

Narince

Kâhta

Malatya

72

Gedik

Mezraa

Alidamı

Narince

Kâhta

Malatya

73

Gülbüş

Mezraa

Arga

Narince

Kâhta

Malatya

74

Bizavdi

Mezraa

Barsomik

Narince

Kâhta

Malatya

75

Keferge

Mezraa

Barzo

Narince

Kâhta

Malatya

76

Sanküsü

Mezraa

Barzo

Narince

Kâhta

Malatya

77

Diran

Mezraa

Berbut

Narince

Kâhta

Malatya

78

Kef

Mezraa

Berbut

Narince

Kâhta

Malatya

79

Killan

Mezraa

Berbut

Narince

Kâhta

Malatya

80

Yenişehir

Mezraa

Berbut

Narince

Kâhta

Malatya

81

Şolgerek/Şorgelek

Mezraa

Bervedol

Narince

Kâhta

Malatya

82

Saraca

Mezraa

Bırçıyan

Narince

Kâhta

Malatya

83

Avnik

Mezraa

Birçiyan

Narince

Kâhta

Malatya

84

Dalince

Mezraa

Birçiyan

Narince

Kâhta

Malatya

85

Aşurge

Mezraa

Büyükbağ

Narince

Kâhta

Malatya

86

Hasandeğin/Hestıgin

Mezraa

Büyükbağ

Narince

Kâhta

Malatya

87

Parkaçak

Mezraa

Büyükbağ

Narince

Kâhta

Malatya

88

Şahna

Mezraa

Büyükbağ

Narince

Kâhta

Malatya

89

Aşağıcimik

Mezraa

Cimik

Narince

Kâhta

Malatya

90

Şamani

Mezraa

Cimik

Narince

Kâhta

Malatya

91

Gebro

Mezraa

Çepek

Narince

Kâhta

Malatya

92

Küçükçepek

Mezraa

Çepek

Narince

Kâhta

Malatya

93

Ücek

Mezraa

Çepek

Narince

Kâhta

Malatya

94

Bidos

Mezraa

Hıştır

Narince

Kâhta

Malatya

95

Haraba

Mezraa

Hıştır/Ğêştür

Narince

Kâhta

Malatya

96

Komik/Gomık

Mezraa

Hıştur

Narince

Kâhta

Malatya

97

Güdan

Mezraa

Hut

Narince

Kâhta

Malatya

98

Gölberan

Mezraa

Karadut

Narince

Kâhta

Malatya

99

Salik/Selık

Mezraa

Karadut

Narince

Kâhta

Malatya

100

Dikmetaş

Mezraa

Kergedan

Narince

Kâhta

Malatya

101

Körüsgil

Mezraa

Kergedan

Narince

Kâhta

Malatya

102

Tezenut

Mezraa

Kerkağ

Narince

Kâhta

Malatya

103

Halikan

Mezraa

Kitiş

Narince

Kâhta

Malatya

104

Zeynan

Mezraa

Kotiş

Narince

Kâhta

Malatya

105

Selavat

Mezraa

Kürtiyan

Narince

Kâhta

Malatya

106

Tıllak

Mezraa

Kürtiyan

Narince

Kâhta

Malatya

107

Şoma

Mezraa

Narince

Narince

Kâhta

Malatya

108

Akpınar

Mezraa

Pirak

Narince

Kâhta

Malatya

109

Kalecik

Mezraa

Piyango

Narince

Kâhta

Malatya

110

Kişik

Mezraa

Piyango

Narince

Kâhta

Malatya

111

Gelebas

Mezraa

Ülbüş/Olbiş

Narince

Kâhta

Malatya

112

Alidamı

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

113

Arga

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

114

Barsomik

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

 Malatya

115

Barzo

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

116

Berbut

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

117

Bervedol

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

118

Birciyan

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

119

Büyükbağ

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

120

Cimik

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

121

Çepek

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

122

Hıştır (Ğêştür)

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

123

Huni

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

124

Hut

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

125

Karadut

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

126

Keferdiş

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

127

Kergedan

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

128

Kerkah/Kerkağ

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

129

Kitiş

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

130

Kürtiyan

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

131

lbüş/Holbiş

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

132

Pirak

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

133

Piyango

Muhtarlık

  -

Narince

Kâhta

Malatya

134

Avbin

Köy

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

135

Kamış

Köy

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

136

Kaşgün/Kaşkün

Köy

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

137

Meran

Köy

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

138

Şerefhan/Şerphan

Köy

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

139

Eskiköy

Köy

Birimşe

Sincik

Kâhta

Malatya

140

Avisipi

Köy

Hüseyinçubur

Sincik

Kâhta

Malatya

141

Horik

Köy

Hüseyinçubur

Sincik

Kâhta

Malatya

142

Hürmer

Köy

Hüseyinçubur

Sincik

Kâhta

Malatya

143

Turmişsn

Köy

Hüseyinçukur

Sincik

Kâhta

Malatya

144

Fahikan

Köy

Karaköse

Sincik

Kâhta

Malatya

145

Hazaz

Köy

Polikan

Sincik

Kâhta

Malatya

146

Serbent

Köy

Polikan

Sincik

Kâhta

Malatya

147

Çatı

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

148

Dut

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

149

Feyizge

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

150

Gelimergi

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

151

Hayır

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

152

Küran

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

153

Mamerek

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

154

Sakız

Mezraa

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

155

Baliga

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

156

Çügan/Çükan

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

157

Eskiyan

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

158

Fetiyan

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

159

Giner

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

160

Hasanan

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

161

Maligevir

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

162

Narin

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

163

Pehlül

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

164

Şamlıyan

Mezraa

Arnut

Sincik

Kâhta

Malatya

165

Kaçar

Mezraa

Birimşa

Sincik

Kâhta

Malatya

166

Bürüsük

Mezraa

Birimşe

Sincik

Kâhta

Malatya

167

Girişahin

Mezraa

Birimşe

Sincik

Kâhta

 Malatya

168

Gürcühan

Mezraa

Birimşe/Birimşa

Sincik

Kâhta

Malatya

169

Algir

Mezraa

Hasancubur

Sincik

Kâhta

Malatya

170

Geli

Mezraa

Hasancubur

Sincik

Kâhta

Malatya

171

Honiki

Mezraa

Hasancubur

Sincik

Kâhta

Malatya

172

Sellik

Mezraa

Hasancubur

Sincik

Kâhta

Malatya

173

Gönülkan

Mezraa

Hüseyinçubur

Sincik

Kâhta

Malatya

174

Hopan

Mezraa

Hüseyinçubur

Sincik

Kâhta

Malatya

175

Senger

Mezraa

Hüseyinçubur

Sincik

Kâhta

Malatya

176

Coli

Mezraa

Kalık

Sincik

Kâhta

Malatya

177

Sürüt

Mezraa

Karaköse

Sincik

Kâhta

Malatya

178

Şahinbeyen

Mezraa

Karköse

Sincik

Kâhta

Malatya

179

Gevrol

Mezraa

Komik

Sincik

Kâhta

Malatya

180

Gür

Mezraa

Komik

Sincik

Kâhta

Malatya

181

Haraba

Mezraa

Komik

Sincik

Kâhta

Malatya

182

Sevikli

Mezraa

Komik

Sincik

Kâhta

Malatya

183

Hacik

Mezraa

Lagin

Sincik

Kâhta

Malatya

184

Poli

Mezraa

Lagin

Sincik

Kâhta

Malatya

185

Zevigeri

Mezraa

Lagin

Sincik

Kâhta

Malatya

186

Hallo

Mezraa

Poligon???

Sincik

Kâhta

Malatya

187

Abimurtan

Mezraa

Polikan

Sincik

Kâhta

Malatya

188

Askeran

Mezraa

Şifrin

Sincik

Kâhta

Malatya

189

Glüreş ???

Mezraa

Şifrin

Sincik

Kâhta

Malatya

190

Arnut

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

191

Birimşe

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

192

Hasancubur

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

193

Kalik

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

194

Karaköse

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

195

Komik/Gomık

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

196

Lagin

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

197

Polikan

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

198

Şifrin

Muhtarlık

  -

Sincik

Kâhta

Malatya

199

Hacı

Mahalle

Tomak

Tokaris

Kâhta

Malatya

200

Badik

Mezraa

Ancuz

Tokaris

Kâhta

Malatya

201

Behlik

Mezraa

Ancuz

Tokaris

Kâhta

Malatya

202

Çençin

Mezraa

Ancuz

Tokaris

Kâhta

Malatya

203

Keferkü

Mezraa

Ancuz

Tokaris

Kâhta

Malatya

204

Mehikan

Mezraa

Ancuz

Tokaris

Kâhta

Malatya

205

Bakacak

Mezraa

Buban

Tokaris

Kâhta

Malatya

206

Havaik

Mezraa

Buban

Tokaris

Kâhta

Malatya

207

Melgüsü

Mezraa

Buban

Tokaris

Kâhta

Malatya

208

Merdi

Mezraa

Buban

Tokaris

Kâhta

Malatya

209

Mustançayırı

Mezraa

Buban

Tokaris

Kâhta

Malatya

210

Bedele

Mezraa

Budan

Tokaris

Kâhta

Malatya

211

Aşurge

Mezraa

Hınıç

Tokaris

Kâhta

Malatya

212

Karmikli

Mezraa

Hınıç

Tokaris

Kâhta

Malatya

213

Sıratut

Mezraa

Hınıç

Tokaris

Kâhta

Malatya

214

Sofiyan

Mezraa

Horis

Tokaris

Kâhta

Malatya

215

Dardağan

Mezraa

Horis/Xorês

Tokaris

Kâhta

Malatya

216

Çerçiyan

Mezraa

karaçor

Tokaris

Kâhta

Malatya

217

Gikan/Gigan

Mezraa

karaçor

Tokaris

Kâhta

Malatya

218

Güzelenk

Mezraa

karaçor

Tokaris

Kâhta

Malatya

219

Hamili

Mezraa

karaçor

Tokaris

Kâhta

Malatya

220

Karamağara

Mezraa

karaçor

Tokaris

Kâhta

 Malatya

221

Acağlu

Mezraa

Karadilbe

Tokaris

Kâhta

Malatya

222

Karsala

Mezraa

Karadilbe

Tokaris

Kâhta

Malatya

223

Kefiri

Mezraa

Karadilbe

Tokaris

Kâhta

Malatya

224

Selmekün

Mezraa

Karadilbe

Tokaris

Kâhta

Malatya

225

Tilbe/Tilbê

Mezraa

Karadilbe

Tokaris

Kâhta

Malatya

226

Akçakent

Mezraa

Karakoçar

Tokaris

Kâhta

Malatya

227

Beline

Mezraa

Menzil

Tokaris

Kâhta

Malatya

228

Gdülge

Mezraa

Menzil

Tokaris

Kâhta

Malatya

229

Göçeli

Mezraa

Menzil

Tokaris

Kâhta

Malatya

230

İlbeyli

Mezraa

Menzil

Tokaris

Kâhta

Malatya

231

Susik/Süsık

Mezraa

Menzil

Tokaris

Kâhta

Malatya

232

Bervenos

Mezraa

Sinik

Tokaris

Kâhta

Malatya

233

Gevuzu/Gevuzi

Mezraa

Sinik

Tokaris

Kâhta

Malatya

234

Karmitli

Mezraa

Sinik

Tokaris

Kâhta

Malatya

235

Akçaviran

Mezraa

Tomak

Tokaris

Kâhta

Malatya

236

Beytülülema

Mezraa

Tomak

Tokaris

Kâhta

Malatya

237

İmam

Mezraa

Tomak

Tokaris

Kâhta

Malatya

238

Tilan

Mezraa

Tomak

Tokaris

Kâhta

Malatya

239

Yenice

Mezraa

Tomak

Tokaris

Kâhta

Malatya

240

Ancuz

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

241

Buban

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

242

Hınıç

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

243

Karaçor

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

244

Karatilbe

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

245

Menzil

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

246

Sivik

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

247

Tomak

Muhtarlık

  -

Tokaris

Kâhta

Malatya

 

Bu Yazıya Tepkiniz Nedir? Bu yazı 9 ay önce yayınlandı. 930 Defa okundu.