Kahta’da İkbal Der Üç Tarz-ı Siyaset ve Ümmet konulu bir konferans düzenlendi.
Siyaset ve Ümmet

 Kahta'da İkbal DER'in katkılarıyla Araştırmacı Yazar Hamza Türkmen'in konuşmacı olarak katıldığı "Üç Tarz-ı Siyaset ve Ümmet" konulu bir konferans düzenlendi.   Kahta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans Kuran tilavetiyle başladı. Konferansa akademisyenler, kanaat önderleri sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.   Konferansın açılış konuşmasını İkbal DER Başakın Ebubekir Akbaş yaptı. Dernek Başkanı Akbaş, dernek olarak Kâhta’da 30 yıla yakındır  toplumun vahiy eksenli ıslahına yönelik çalışmalar yaptığını söyledi. Akbaş:" Allah’a hamdolsun, şu ana kadar dernek faaliyetleri olarak yaptığımız çalışmalara bundan sonra da Allah’ın halifesi olma bilinci ve sizlerin de desteği ile, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Tevhid bilincinin gelişmesi, ümmet anlayışının güçlenmesi, İslam davası bilincinin neşvünema bulması, fıtrat üzere bir toplumun inşası, çalışmalarımızın ana eksenini oluşturmaktadır. Ülkenin şu an sahip olduğu atmosfer önceki dönemlerle kıyaslandığında İslami çalışmalar için daha rahat bir çalışma atmosferinin olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, dernek olarak, uzun vadeli, nicelikten çok niteliği ön plana çıkaran eğitim çalışmaları oluşturmak, sistemleştirmek temel amaçlarımız arasında bulunmaktadır. Dernek olarak geçen sene yaptığımız aylık "Aile Eğitim Semineri", halen devam eden "Kâhta Bilgi Evi Projesi"  benzeri çalışmaları önümüzdeki sene de daha yoğun bir şekilde devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum.  Son olarak, dernek yönetim kurulu adına, teşriflerinden dolayı Hamza Türkmen Hocamızı ve siz değerli konuklarımızı saygı ile selamlıyor, programın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum."dedi.   Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Hamza Türkmen, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde ortaya atılan "Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük" hareketlerini tek tek ele alarak, bu hareketlerin başarısız olma sebeplerini İslami bir perspektifle değerlendirdi.   Osmanlıcılık akımının, Sırp isyanlarının başını çektiği ulusçu isyanlarla geçersiz hale geldiğini ifade eden Türkmen, İslamcılık akımının da Pragmatik İttihadi İslami ve Urvetu’l Vuska olmak üzere ikiye ayrıldığını aktardı. Pragmatik İttihadi İslam akımının amacının, hilafetin gücünü arkasına alarak Osmanlı devletini kurtarmak olduğu fakat toplumun ıslahı için köklü çözümler düşünülmediğini savunan yazar, Mehmet Akif, İskilipli Atıf gibi Urvetu’l Vuska çizgisindeki Müslüman alimlerin bir bir tasfiye edildiğinin altını çizdi.   Yazar Hamza Türkmen, Türkçülük akımının da “Sarı Irk” ve “Beyaz Irk” olmak üzere iki farklı  kolu olduğunu belirtti. Osmanlı’dan sonra yeni devletin kurulması sürecinde rol alan kadronun ise “Beyaz Irk” çizgisinde olduğunu ve bu iddialarını temellendirmek için Cumhuriyet’in ilk yıllarında  kazılar yapılmış olduğunu aktardı. Kazılarda çıkarılan iskeletlerin kafataslarının ölçülelerek Türk ırkının” Beyaz Irk”tan olduğu iddiasının temellendirilmeye çalışıldığını aktardı. “Irk”ın Allah’ın ayetlerinden olduğunu fakat Müslümanların ulus kriterine göre bölünmesinin doğru olmadığını belirten yazar, “Millet” olgusu altında birleşilmesi gerektiğini savundu. “Millet” kavramına da değinen Araştırmacı Yazar Hamza Türkmen; bu kavramın (Müslüman ve gayrı Müslim olmak üzere) sadece iki farklı sınıf için kullanıldığını, “ulus” anlamında kullanılmasının ise kelimenin anlamına uymadığını söyledi. Yazar Hamza Türkmen, bu iddiasını Kuran’dan ayetlerle temellendirdi. “Millet” kavramının nasıl “Ulus” kavramına dönüştürüldüğünü de anlatan yazar bu sebeple yapılmış araştırmalardan da örnekler sundu.   Son olarak, 28 Şubat’tan günümüze kadar özgürlük anlamında çok yol kat ettiğimizi söyleyen Yazar Türkmen, Müslümanların davalarını  yaymaları için ellerindeki fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.  

Editör: İsmail KAYA

Bu Habere Tepkiniz Nedir? Bu haber 2015-03-28 19:31 tarihinde yayınlandı. 3621 Defa okundu.