KAHTA'DA SEVGİ SELİ ( FLOOD OF LOVE ) PROJESİ

Kahta Kubilay Ortaokulunda hayata geçirilen, eTwinning Sevgi Seli (Flood Of Love) projesi kapsamında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere rehberlik hizmeti veriyor
KAHTA'DA SEVGİ SELİ ( FLOOD OF LOVE ) PROJESİ

Türkiye-Ürdün işbirliğiyle gerçekleştirilen Sevgi Seli projesi etkinlikleri, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sosyalleşmesini, iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve teknolojiyi kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Kubilay Ortaokulu, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin akranlarıyla iletişim becerilerinin güçlendirilmesine ve toplumun bir parçası olmalarına destek vermektedir.

Projenin amacı, "İyilikle dolu gelecek, sevgi tohumlarıyla yeşerecek" anlayışıyla oluşturuldu. Projede özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler hakkında farkındalık oluşturulması, projelere katılımlarının sağlanması ve öğrencilerin eğitim sürecine dahil edilerek örgün eğitimdeki diğer öğrencilerle kaynaşması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projede evrensel dil olan "Sevgi" dilinden hareket edilerek, öğrencilere vatan sevgisi, doğa sevgisi, ibadet sevgisi, hayvan sevgisi gibi alanlarda faaliyetler düzenleniyor ve öğretmenler öğrencilere rehberlik ediyor. Projeye katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olup, öğretim yöntemi teknikleri kullanılarak farkındalık oluşturulmaktadır. Ayrıca projede öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji kullanımı, Web 2.0 araçlarının yaygınlaştırılması, etkileşim ve iletişim ortamlarının kullanılması özellikle önemsenmektedir. 

Proje kapsamında ayrıca şu hedefler de belirlenmiştir:

-Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler hakkında farkındalık oluşturmak

-Özel eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesini sağlamak

-Özel eğitim öğrencilerini toplumdan soyutlamak yerine soyut değerleri bünyesinde barındıran rehberlere dönüştürmek

-Özel eğitim öğrencilerinin akranlarıyla iletişim becerilerini geliştirmelerini, süreçlerde aktif rol almalarını ve toplumun bir üyesi olmalarını sağlamak.

Dahası ;

1. Dinin evrensel ilkelerine dayanarak çevreyi sevmek.

2. Sorumluluk alabilen, işbirliği yapabilen, doğaya bilinçli yaklaşan ve onu koruyan bireylerin olmasını sağlamak.

3. Yapılandırmacı öğrenme çerçevesinde iletişim becerilerini geliştirmek.

4. Öğrencileri teknolojiyi kullanmaya teşvik etmek

5. Proje tabanlı öğrenme yoluyla öğrenci başarısının artırılması

6. Aktif öğrenme yoluyla bireysel ve ortak çalışmanın sağlanması.

7.Çoklu zeka kuramı çerçevesinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.

8. Akademik başarısı yüksek, sorumluluklarının bilincinde bir nesil hazırlamak.

9. Okullar arası bilgilendirme ve işbirliği faaliyetlerinin güçlendirmek

Proje kapsamında bizlere destek olan Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu 3.Kademe müdürü Abdullah ÇETİNKAYA’ya çok teşekkür ederiz.

Benzer Haberler